fbpx
Girl paying by phone for the tram ticket. Payment by phone.
MaaS XT on platvorm, mis ühendab endas kõiki transporditeenusepakkujaid (buss, rong, takso, autorent jne), võimaldades uut laadi teenuse turule tulekut, kus kogu reisiks vajaminevad sõiduõigused saab soetada ühe tehinguna.

Digitaalsed liikuvusteenused

Pirko Konsa
Pirko Konsa
Digitaalne liikuvus

Unikaalseks teeb MaaS XT platvormi ühenduvus riigi erinevate andmebaasidega, mis võimaldab pakkuda reisijatele personaalseid teenuseid (nt seadusest tulenevaid soodustusi) ja arendada avalikul sektoril välja uut laadi dotatsioonide skeeme (näiteks isikustatud dotatsioon).

MaaS XT platvorm  tõstab tänu kasutajamugavusele ühistranspordi atraktiivsust, ning kättesaadavust, mis viib kasutajate arvu suurenemiseni. Tänu sellele väheneb turutõrge ning mitmeid liine, mida täna on riik pidanud ettevõtjate huvi puudusel ise korraldama ja doteerima, on võimalik edaspidi korraldada kommertsalustel, vähendades sellega riigi rahalist koormust.

Paremini organiseeritud ja kättesaadavam ühistransport suurendab selle kasutatavust, mis vähendab ühiskonna kulutusi liikumisele (sõltuvus isiklikust sõiduautost) ja liikumisega kaasnevat negatiivset keskkonnamõju.

Avalikul sektoril tekib võimalus platvormi kaudu pakkuda lisaks mugavale transporditeenusele ka paindlikke ja personaliseeritud lahendusi/teenuseid nagu sotsiaal-, hariduse- või haigla transport,  subsideerides neid vaid vajaduse põhiselt ja automatiseeritult (vähendades seeläbi halduskoormust)

MaaS XT põhineb Eesti e-riigi ja X-tee standarditel, on usaldusväärne ja turvaline platvorm, millega on lihtne liidestuda riigi erinevatel IT lahendustel (SKAIS, Rahvastikuregister jne.) ning erasektoril.

Täna puudub info selle kohta, kust kuhu inimesed tegelikult liiguvad. Tänu MaaS XT-le tekib meil see teadmine, sest inimesed planeerivad oma reisi terviklikult, punktist A punkti D ning tänu sellele tekivad oluliselt täpsemad andmed selle kohta, kust kuhu inimesed tegelikult liikuda soovivad. Uued andmed võimaldavad riigil paremini planeerida pikaajalisi investeeringuid ning reageerida ka lühiajalistele muutustele nõudluses.