fbpx
Used cardboard and paper for recycling, secondary raw materials
Koostööplatvorm tootmisjääkide ringluses hoidmiseks.

Materjalivoog

Mayri Tiido
Mayri Tiido
Jääkmaterjalide voog

Koostööplatvorm tootmisjääkide ringluses hoidmiseks.

Probleemi kirjeldus

Ringmajanduse rakendamisel kui ka jäätmete väärindamisel seistakse nii Eestis kui maailmas silmitsi järgmiste takistustega:

  1. Ligipääs infole: Turul on infosulg. Ettevõtjatel puudub igasugune võimalus leida ammendavat informatsiooni taaskasutamiseks/ringlussevõtuks sobiva materjali hulga ja omaduste kohta.
  2. Bürokraatia: Jääkmaterjalide ringlusesse võtmise protseduurid on riiklikult reguleeritud keeruliste jäätmelubade ja registreeringute protsessidega, kus on huvilisel keeruline orienteeruda.
  3. Aeglane protsess: tänasel päeval võib võtta protsess jääkmaterjalist loodava toote ideest, materjali leidmisest, lubade saamisest kuni reaalse tootmiseni jõudmiseks aega pool aastat kuni aasta. Kuigi tootmise planeerimine ongi pikk protsess, siis just jäätmete valdkonnas on tegemist ajakriitiliste materjalidega.

Ajal, mil toormaterjalide hind on muutuv, saastajaid maksustatakse järjest enam ning jätkusuutlikud tootmismudelid on tõusuteel saab kõigist jääkmaterjalidest potentsiaalne ressurss kellegi teise jaoks.

Seda probleemi ei saa lahendada erasektor üksinda, sest jäätmete väärindamine on tugevalt seotud riiklike protsessidega.

recycling

Eesmärk

  1. Kaardistada ja digitaliseerida tootmisjäägid, et info oleks avalikult kättesaadav, mis looks soodsa pinnase tootmisjääkide laialdaseks kasutuselevõtuks.
  2. Lihtsustada ja automatiseerida riiklikku jäätmelubade ja aruandluse protsessi, läbi mille on võimalik suurendada ringlussevõtu mahtusid.

Lisaks annab jääkide väärindav käitlemine tõuke ka majanduslikule arengule,
luues kordades rohkem töökohti kui jääke nt põletamisse saates.

Näide mitmele inimesele annab tööd 10 000 tonni jääkide erinev käitlemine:

Miks peaksid Eesti ettevõtjad mõtlema tootmisjääkide ringlusesse suunamise peale?

Kui varasemalt oli kõige olulisem ostukäitumist mõjutav tegur odav hind, siis teravalt tõstatunud keskkonna temaatika on viinud meid olukorda, kus üha enam inimesi teeb oma valikuid lähtuvalt väärtustest. Hoiakud, mida konkreetne ettevõte ja tema pakutavad tooted / teenused esindavad, mõjutavad selgelt ka klientuuri.

Kasud ettevõttele

  1. Konkurentsieelis. Fakt on see, et inimeste ostukäitumist mõjutavad üha enam hoiakud – selleks, et konkurentsis püsida ja konkurentidest eristuda, tuleb varem või hiljem ringmajanduse põhimõtted oma ärimudelisse kaasata. Mida varem, seda parem, sest hiljem võib olla hilja.
  2. Kommunikatsiooni eelis. Infoajastule omaselt levib teave kiiremini kui kunagi varem, mis ühelt poolt on hea, teiselt poolt paneb ettevõtjad keerulisse olukorda. Kuidas silma paista ja klientide jaoks atraktiivne olla? Väärtuste kommunikeerimine aitab jõuda klientideni, kellega samu hoiakuid jagatakse. Ja me kõik teame, kui oluline on ettevõtja jaoks lojaalsete klientide olemasolu.
  3. Värba talente! Mitte ainult kliendid ei tee otsuseid hoiakute baasilt, vaid ka töötajad eelistavad töötada ettevõtete heaks, kellel on selged väärtused. Lisaks suureneb töötajate produktiivsus ja tulemuslikkus, kui neil on arusaam ettevõtte missioonist ning nende rollist selle saavutamisel.
  4. Mainekujundus! Parem maine ja positiivne kuvand on iga ettevõtte jaoks oluline. Uue edulooga, mis on kogu Eestile oluline saate rohkelt positiivset tähelepanu. Kindlasti märkavad seda koostööpartnerid, rahulolevad töötajad kui ka kliendid.

Vastutustundliku ettevõtluse teerajaja! Vastutustundlikud ettevõtjad loovad eelduse terve ja läbipaistva ettevõtlusmaastiku tekkele, mis on atraktiivne uutele kohalikele ettevõtjatele ning välisriikidele.