fbpx
Sustaxo_rakendus

Sustaxo: Kestliku arengu hindamine ettevõtte juhtimisotsuste toetamiseks

Avaldatud
22. sept. 2022
Jaga
Probleem

Ettevõtetel puuduvad hetkel praktilised tööriistad ja andmebaasid oma keskkonnamõjude ja jalajälge hindamiseks. Kui Eestis on investeerinud kliimamuutustega kohanemisse vaid 27% ettevõtetest, siis Euroopa Liidu keskmine näitaja on 43%. See tähendab, et Eesti ettevõtted on keskkonna- ja kliimamõjude adresseerimisel Euroopa keskmisest näitajast tugevalt maas.

Sustaxo on loonud ettevõtetele praktilise ja lihtsa tööriista, et ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtted saaksid hinnata oma keskkonna jalajälge ning sellest tulenevalt teha äristrateegias vajalikke otsuseid positiivse keskkonnamõju suurendamiseks.

Loodud lahendus

Põhiline numbriline mõõdik kliimamõjude kaardistamisel on kasvuhoonegaaside heite kogus ning kuigi kestliku rahastuse taksonoomia on kohalduv suurettevõtetele ja finantssektorile, siis nad ei saa hinnata enda vastavust ilma, et nende klientide ja partnerite teadlikkus ja mõjualade kaardistamise võimekus kasvaks.

Seetõttu osutub keskkonnasäästlikkuse hindamine väike ja keskmise suuruse ettevõtte jaoks oluliseks näiteks laenu taotlemisel ja laenupakkumise tingimustes kui ka teenusepakkujana hangetes osalemisel. Just väikese ja keskmise suurusega teenussektori ettevõtetele arendasime enesehindamise lahenduse.

Sustaxo lahendusega loome konkreetse ettevõtte andmete põhjal keskkonnamõjude ulatuse hinnangu, mida on võimalik esitada oma koostööpartneritele või rahastajatele ning mis võimaldab sellele vastavalt planeerida ettevõtte tegevusi. Esmaseks enesehindamise tulemuseks näeb ettevõte näiteks energiaintensiivsust teenuse kohta, ettevõtte tegevuskohaga seotud jalajälge ja töötajate tööle-koju liikumise nind ärireiside mõjusid.

Hinnangu arvutamiseks küsime ettevõttelt algandmeid nende tegevuste kohta, mis mõjutavad keskkonda, näiteks energiatarbimise kogused, jäätmeteke ja sõidukites kasutatavate kütuste kogused.

Näidiskalkulatsioon Sustaxo veebirakenduses
Mõju

Meie eesmärk on luua regiooni suurim kliimamõjude hindamistulemuste andmeladu, et pakkuda võrdlusandmeid teiste ettevõtetega ja valdkonnaüleselt, mis omakorda aitab ettevõttel end teistega võrreldes positsioneerida. Hetkel saab platvormilt üldiseid soovitusi kestlikkuse suunas liikumiseks, kuid järgmine eesmärk on anda ka ettevõtte hetkeolukorrast tulenevaid konkreetsemaid soovitusi.

Teine suurem eesmärk on luua tugiteenuste võrgustik, mis toetaks ettevõtteid negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks. Näiteks võiks konsultatsioon olla abiks igale väike ja keskmise suurusega ettevõtjale, et laiendada teadlikkust oma positsioonist võrreldes teiste sarnaste ettevõtetega ja võimalikest muudatustest, mida parendamiseks ette võtta. Eesmärk oleks muuta need tegevused ettevõtte jaoks lihtsasti juhitavaks, et rohepööre ei jääks pelgalt märksõnaks, vaid saaks iga ettevõtte jaoks sisustatud konkreetsete praktiliste tegevustega.

Sustaxo veebirakendus on juba ettevõtjale kättesaadav ning ootame väikese- ja keskmise suurusega ettevõtteid oma keskkonnamõjusid hindama!

Kristiina Kerge

EKSPERIMENDI JUHT