Jääkmaterjalide voog

Andmevahetus tootmisjääkide ringlusesse suunamiseks.

Eesti, nagu paljud teisedki riigid püüdleb ringmajanduse mudeli rakendamise poole. Selle saavutamiseks on hetkel üheks suurimaks kitsaskohaks teabe ja andmete kättesaadavus kõigile asjaomastele osapooltele. Protsessi õnnestumiseks on vaja suurendada avaliku ja erasektori koostööd, et ettevõtted, kes soovivad oma tootmisjääkidest vabaneda leiaks lihtsalt ja kiirelt ettevõtted, kes soovivad need materjalid uuesti ringlusesse suunata uute toodete näol.

PROBLEEM

Enamasti nähakse tootmisel üle jäävaid materjale kui jäätmeid ning sellega tegeletakse justkui salaja kinniste uste taga. Selline protsess on loogiline lineaarse majandusmudeli korral, mis paneb rõhu lõpptoodete müügile.

Ajal, mil toormaterjalide hind on muutuv, saastajaid maksustatakse järjest enam ning jätkusuutlikud tootmismudelid on tõusuteel saab kõigist jääkmaterjalidest potentsiaalne ressurss kellegi teise jaoks.

Hetkel ei ole turul sobivat lahendust, mis motiveeriks tõhusat teabevahetust avaliku ja erasektori vahel, mis võimaldaks üle minna ringmajanduse mudelile ning nendele materjalidele kasutust leida.

Kui ettevõte on huvitatud on tootmisjääkide väärindamisest, siis tänasel päeval on reaalsete väljunditeni jõudmine üldjuhul ettevõtte enda töö tulemus. Võib juhtuda, et mõni ettevõte võtab ise tootjaga ühendust teades, et tal võib midagi üle jääda.

Struktureeritud lahendus puudub ja samuti seisavad tootjad silmitsi järgnevate probleemidega:

LAHENDUS

Me usume, et protsess tootmisjääkide ringlusesse suunamiseks saaks olla palju tõhusam ja kõikidele osapooltele kasulik.

Me tahame pakkuda tootmisettevõtetele mugava ja automaatse lahenduse tootmisjääkide tekke kaardistamiseks ja järgimiseks.

Miks peaksid Sina, ettevõtja, mõtlema tootmisjääkide ringlusesse suunamise peale? 

Kui varasemalt oli kõige olulisem ostukäitumist mõjutav tegur odav hind, siis teravalt tõstatunud keskkonna temaatika on viinud meid olukorda, kus üha enam inimesi teeb oma valikuid lähtuvalt väärtustest. Hoiakud, mida konkreetne ettevõte ja tema pakutavad tooted / teenused esindavad, mõjutavad selgelt ka klientuuri.

Kasud ettevõttele: 

  1. Konkurentsieelis. Fakt on see, et inimeste ostukäitumist mõjutavad üha enam hoiakud – selleks, et konkurentsis püsida ja konkurentidest eristuda, tuleb varem või hiljem ringmajanduse põhimõtted oma ärimudelisse kaasata. Mida varem, seda parem, sest hiljem võib olla hilja.

  2. Kommunikatsiooni eelis. Infoajastule omaselt levib teave kiiremini kui kunagi varem, mis ühelt poolt on hea, teiselt poolt paneb ettevõtjad keerulisse olukorda. Kuidas silma paista ja klientide jaoks atraktiivne olla? Väärtuste kommunikeerimine aitab jõuda klientideni, kellega samu hoiakuid jagatakse. Ja me kõik teame, kui oluline on ettevõtja jaoks lojaalsete klientide olemasolu.

  3. Värba talente! Mitte ainult kliendid ei tee otsuseid hoiakute baasilt, vaid ka töötajad eelistavad töötada ettevõtete heaks, kellel on selged väärtused. Lisaks suureneb töötajate produktiivsus ja tulemuslikkus, kui neil on arusaam ettevõtte missioonist ning nende rollist selle saavutamisel.

  4. Mainekujundus! Parem maine ja positiivne kuvand on iga ettevõtte jaoks oluline. Uue edulooga, mis on kogu Eestile oluline saate rohkelt positiivset tähelepanu. Kindlasti märkavad seda koostööpartnerid, rahulolevad töötajad kui ka kliendid.

Vastutustundliku ettevõtluse teerajaja! Vastutustundlikud ettevõtjad loovad eelduse terve ja läbipaistva ettevõtlusmaastiku tekkele, mis on atraktiivne uutele kohalikele ettevõtjatele ning välisriikidele.

TIIMI LIIKMED

Mayri Tiido
Idea lead

Agnes Jürison

Ann Runnel

Kadri Maripuu

Karla Agan

Kirke Keert

Kristiina Kerge

Laura Truija

Liisa Mihkla

Maris Saarsalu

Mihkel Krusberg