Keskkonnamõjude mõõdik

Keskkonnamõju mõõdikute projekti idee on luua riigi poolt valideeritud keskkonnamõju mõõdiku arvutamise lahendus ehk andmevahetuskiht, mis võimaldab pärida asjakohaseid andmeid nii riigi- kui eraandmebaasidest. Nende andmete põhjal on omakorda võimalik ühiselt kokku lepitud metoodika alusel arvutada toote/teenuse/ettevõtte keskkonnamõju. 

 

Arvestades Eesti unikaalsust, riiklikult kehtestatud andmete ühekordse esitamise põhimõtet ja meie e-riigi kõrget taset, on Eestil ainulaadne võimalus luua lahendus, mille järele on vajadust üle terve maailma.

 

Loodav lahendus koosneks 3 komponendist:

  • andmekiht;
  • metoodika ja arvutuse kiht;
  • väljundkiht, rakendused.

Võimalikud kasutusjuhud läbi tekkivate rakenduste oleks näiteks:

  • rakendus, mis võimaldab iga ostu puhul langetada informeeritud otsuse;
  • poliitikate kujundamise tööriist avalikule sektorile;
  • lahendus, mis aitab hinnata investeeringute keskkonnamõju;
  • hankekeskkonna lisamoodul, mis aitab hinnata toodete, teenuste, ettevõtete keskkonnamõju.

Kristiina Kerge
Idee eestvedaja