fbpx
70744558_10156134212032142_2269276877426262016_o-1024x683

1-2-3-LÄKS! AccelerateEstonia programmi teine etapp sai avalöögi

Avaldatud
28. nov. 2019
Jaga

AccelerateEstonia (aEstonia) projekt käivitati 2019. aasta alguses, mil MKMis võeti eesmärgiks koostöös erasektoriga arendada välja e-Eesti eduloo põhjal uusi projekte. aEstonia algatus on hea võimalus, et koguda kõrgelennulisi ja edumeelseid ideid, analüüsida tänaste poliitikate ja protsesside lihtsustamise arengupotentsiaali ning arendada olemasolevaid lahendusi veelgi paremaks.

aEstonia esimeses järgus tegi ministeerium koostööd Startup Estoniaga, kellega korraldati ideekorje – huvi programmi vastu oli väga suur ning programmi esitati 70 ideed kümnest poliitikavaldkonnast. Laekunud projektidest valiti välja 17 parimat ideed, mis pistsid rinda 48 tundi Moonshot Hackathonil ning neli paremat asuvad aEstonia teises faasis oma mõttest reaalseid teenuseid looma. 

aEstonia programmi teises faasis kiirendatakse nelja projekti Tehnopol Startup Inkubaatoris. Lihtsamalt öeldes on eesmärgiks jõuda mõtte tasandilt turu- ja investeeringuvalmis teenuseni. Mitmekuulise programmi jooksul keskendutakse nii turu valideerimisele kui ka sobivaima ärimudeli leidmisele.  Millised neli projekti on võtnud koha sisse aEstonia teises faasis? 

KYC Teenus: arengud pangandussektoris nõuavad üha tõhusamat tööd klientide identiteedi, nende ärisuhete sobivuse ja ka ebaseaduslike kavatsuste hindamiseks. Pangad kulutavad igal aastal kümneid miljoneid eurosid, et tuvastada oma klientide KYC (know your customer) profiile ning kuna puudub ühtne süsteem KYC andmete kogumiseks ning talletamiseks, tuleb samu andmeid koguda ikka ja jälle uuesti. Mõistagi kulub sellele rohkelt ressursse. Aga mis oleks, kui kliendi profiili tuvastamiseks kuluks pankadel vaid loetud moment ning kümned miljonid eurod jääksid kulutamata?

Esimese projekti eesmärk on luua klientidele KYC andmete profiilid, mille sisu komplekteeritakse juba olemasolevate ja varasemalt kogutud andmete põhjal. Nii ei kuluta klient aega ja raha oma likviidsuse tuvastamiseks ja pank säästab raha kliendi tegevuste täiendavalt kontrollimiselt ning aega koostöösuhete alustamiseks. KYC profiili loomiseks kogutakse andmeid piiride üleselt ning nii võib klient oma likviidsust tuvastada mistahes riigis vaid mõne momendiga.

Jääkmaterjalide Voog: Keskkonnahoid on selgelt fookusesse tõusnud teema ning riigid panustavad pikaajaliste strateegiate ja tegevuskavade loomisesse, et anda jõulisemalt hoogu ringmajanduse elavdamisele. Selleks, et kiirendada materjalide ringlusesse võtmist, tuleb tugevdada erinevate osapoolte koostööd.

Teise projektiga soovitakse ettevõtjate ja riigi jaoks luua mugava ning motiveeriva lahenduse, millega antakse osapooltele üksikasjalik ülevaade tootmisest ülejäänud jääkmaterjalidest. Nii lihtsustame materjalide ringlusesse võtmist ning soodustame ringmajanduslike ettevõtete ja toodete loomist.

e-CMR: Kolmanda projektiga arendatakse välja lahendus, mis võimaldab elektrooniliselt luua CMR-saatelehti, transiidideklaratsioone, impordi- ja ekspordideklaratsioone, e-TIR-i ja teisi kaubaveos nõutavaid dokumente. Sellega viiakse kokku nii eraõiguslikud kui avalikud teenused, et lihtsustada asjaajamist ning tõsta seeläbi protsessi efektiivsust.

Loodava lahenduse eesmärk on pakkuda tänasele, peamiselt paberkandjal põhinevale saadetiste info vahendamisele kaasaegset, automatiseeritud ning reaalajas toimivat alternatiivi. Ajal, mil tark tööstus ja e-kaubandus koguvad jõudsalt hoogu, tuleb logistika korraldamisel pakkuda täpsusele ja efektiivsusele rõhuvaid arendusi.

Diginomaadide tervise- ja pensionikindlustus: Rahvusvahelistumine on toonud kaasa kiired muutused tööturul ning see tähendab ka muutusi ootustes, mida tööle seatakse. Kiired digitaalsed arengud on andnud võimaluse töötada mistahes riigis ning mistahes ajatsoonis – seda võimalust kasutavad üha enam inimesi, tekitades uue tugeva kogukonna nimega digitaalsed nomaadid.

Kõige selle elamuse kõrval on jäänud tähelepanuta vajadus tagada nomaadidele sotsiaalsete garantiide tuge. Neljas projekt soovib selle väljakutse lahendada, luues süsteemi, mis pakub paindlikule elustiilile vastavat tervisekindlustust ning pensionilahendusi. Selle projektiga mõjutatakse kaasaegse globaalse tööjõu trende, mõjutades see-läbi ka Eesti atraktiivsust olla nomaadide kogukonna eestkostja.

Suured muutused saavad alguse elulistest väljakutsetest, mida lahendama asutakse. Nii on saanud 70 mõttest 17 ning sellest omakorda neli kõige suurema globaalse potentsiaaliga ideed, mis annavad tulevikus olulise lisandväärtuse nii Eesti majandusruumile kui ka digitaalsetele arengutele. 

Ela projektide eestvedajate tegemistele kaasa aEstonia veebis, Facebooki lehel ja LinkedInis.