fbpx

Nurjatud probleemid

Nurjatud probleemid
Accelerate Estonia on võimalus maailma muutvatele ideedele leida esimesed edusammud. Eesti on maailmatasandil näidanud eeskuju julgete ideede elluviimisel, seega on just siin parim koht testida uudseid ideid riigi tasandil.
Uute turgude avamine
Me viime avaliku ja erasektori koostöös läbi ainulaadseid eksperimente, mille käigus eemaldame regulatiivsed tõkked, et ettevõtjad saaks luua uusi turge ja avalik sektor saaks lahendada süsteemseid väljakutseid. Aitame ettevõtjatel mõista turu vajadusi, et üheskoos leida regulatsioonides ja avaliku sektori toimimises valupunkte, mis takistavad uute turgude loomist.

Viimased uudised

Uudised

Millele me sinu arvates keskenduma peaks?