fbpx
Plane copy
Kui me annaks sulle riigi, siis mida sa sellega teeksid?

Mida me teeme?

Accelerate Estonia viib avaliku ja erasektori koostöös läbi ainulaadseid eksperimente, mille käigus eemaldame regulatiivsed takistused, et ambitsioonikad ettevõtjad saaksid süsteemsete
avaliku sektori probleemide lahendamisega luua uusi turge ja ärivõimalusi.

Aitame ettevõtjatel mõista turu vajadusi, et üheskoos leida regulatsioonide ja avaliku sektori valupunktid, mis vajavad sekkumist, et uute turgude loomine oleks võimalik.

Kuidas me seda teeme?

Me otsime end tõestanud ettevõtjaid kellel on märkimisväärne, kuid hetkel võimatu* äri idee/lahendus probleemile, mis õnnestumise korral looks täiesti uue turu või turuolukorra.

*Lahendust on hetkel võimatu realiseerida sektoris valitsevate regulatsioonide või avaliku sektori süsteemide tõttu, mis tõkestavad idee teostamist.

Arendame seejärel ideed koostöös ettevõtjaga ning esitleme seda asjakohastele avaliku sektori juhtidele, et eemaldada süsteemsed takistused ning viia ellu riigi  skaalal eksperiment, et valideerida ettevõtja lahenduse toimimist.

“Accelerate Estonia roll on saada riik nii hästi toimima, et tõeline mõju loomine saaks õitseda. Ja kui see vajab regulatiivset muutust, siis nii ongi.”
Kersti Kaljulaid
Eesti Vabariigi endine president
Foto - Jake Farra

Mida me otsime?

 • Lahendusi, mis muudaksid globaalsed väljakutsed uuteks turuvõimalusteks ja tooksid Eestile ulatusliku majandusliku kasu.
 • Lahendusi, mille elluviimist takistavad hetkel süsteemsed barjäärid, mis vajaks avaliku sektori sekkumist (nt. seadusandlikud takistused).
 • Ettevõtteid, kes on huvitatud loomast koostööprojekte Eesti avaliku ja erasektori vahel, korraldades üleriikliku piloodi raames seadusandlike eksperimente.
 • Meeskondi kes on pühendunud oma missioonile ning koosöös Accelerate Estoniaga valmis investeerima oma aega, et oma visioon ellu viia.

Mida me pakume?

 • Valideeri oma suurimad eeldused tipptaseme valitsuse esindajate, seadusandjate ja otsustajatega. Inimestega kellega ettevõtjad teistes riikides vaevu kohtuvad, rääkimata otsesest koostööst.
 • Peale oma lahenduse valideerimist avaliku sektoriga, hakkab Accelerate Estonia sinu esindajaks Eesti avalikus sektoris ning astub koos vastutava ministeeriumiga lepingulisesse kohustusse viia ellu seadus-/süsteemsed muudatused, et sinu moonshot’ile saaks Eestist stardipaugu anda.
 • Peale süsteemsete barjääride eemaldamist ja turu nii sulle (kui ka teistele) avamist aitame me sul läbi viia riigi skaalal pilooti, mille pealt on võimalik avada ülemaailmseid turge koostöös meie rahvusvaheliste partneritega läbi koordineeritud turule minemise plaani.

Selektsiooni kriteeriumid

 • Lahendus adresseerib globaalseid väljakutseid ning seega loob globaalselt rakenduvaid lahendusi, luues Eestile märkimisväärseid võimalusi.
 • Toode/teenus peaks olema minimaalselt valmis sisuliseks piloodiks, ideaalis aga juba turul, kuid selle kasv on tugevalt piiratud regulatsioonide või süsteemsete takistuste pärast, mis vajavad avaliku sektori sekkumist, et selle potentsiaal oleks täidetav.
 • Ettevõte on skaleerimise/hilisemas faasis või suur ettevõttest välja kasvanud, mitte idee staadiumis.
 • Me fokusseerime B2B ja B2C, mitte B2G ärimudelitele.
 • Ettevõtte taga olev meeskond peaks olema juba end tõestanud ning ettevõttel peaks olema baas infrastruktuur oma tegevuste elluviimiseks.

Ajaraam

Kandideeri

Kui sul tekib millegi kohta küsimusi, siis vaatame meie KKK lehte, kui sellest abi pole, siis kirjuta meile: info@accelerateestonia.ee