fbpx
innovation-strategy-1024x440-1

3 olulist punkti, mida meeles pidada!

Avaldatud
7. jaan. 2020
Jaga

AccelerateEstonia (aE!) programm on ainulaadne eestvedamine maailmas. Programm toob kokku era- ja avaliku sektori võtmeisikud, kelle eesmärk on koostöös lahendada kompleksseid ühiskondlikke probleeme, kus turg täna ei toimi.

Iga sõlmprobleemi juures peitub komplekt erinevaid probleeme, mille lahendamine nõuab valdkonna ekspertide ja organisatsioonide koostööd. Sõlmprobleemi lahti harutamine peab andma nägemuse uue turu tekitamiseks ja looma Eesti ettevõtetele uue konkurentsieelise. Oluline on tähele panna, et aE! ei toeta üht või teist üksikut ettevõtet, vaid ettevõtjaid ja tippjuhte, kellel on kirg ja missioon leida uus edulugu kogu oma sektorile.

Mis on kompleksne probleem? Näiteks selleks, et luua diginomaadidele pensioni- ja tervisekindlustust pakkuv lahendus, tuleb koostööd teha Sotsiaalministeeriumi, Haigekassa, Rahandusministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti ekspertidega. Ühistöö tulemusena selgub komplekt probleemidest, miks ei ole siiani diginomaadidele sotsiaalsete hüvede platvormi loodud ning mille lahendamine tähendaks heaolu kasvu ja majanduslikku kasu erinevatele osapooltele.

aE! programmi eesmärk on leida seda sorti sõlmprobleeme, millele üheskoos lahenduse leidmine võimaldab selles konkreetses valdkonnas arenguid paremini juhtida. Nii parandame ettevõtete konkurentsivõimet ning elavdame majandustegevust tervikuna. Loomulikult on meie soov jätta jälg ka rahvusvahelisel tasandil, mistap peab püstitatud probleemi lahendus looma ka ekspordi edulugusid.

Mida aE!-sse kandideerimisel tähele panna:

(1) püstitatud probleem peab ümber disainima seni kehtivaid olukorra. Tahame teada, mis peab muutuma senistes protsessides selleks, et su püstitatud probleem laheneks? Loo nägemus, mis aitab meil paremini mõista, miks su probleem on oluline ning miks saab seda üksnes avaliku sektoriga koostöös lahendada.

(2) oluline on kontakt avaliku sektori tipp-juhtidega / ekspertidega / institutsioonidega, kellel on oluline roll probleemi sõnastamisel, lahenduse väljatöötamisel ja rakendamisel. Ilma juhtiva toeta innovatsiooni ei sünni. Pluss-punktid on välja teeninud need, kes on kaasanud rohkem kui ühe avaliku sektori insitutsiooni oma idee teostamisesse.

(3) probleemi olemuse kirjeldamisel too välja pigem rohkem kui vähem kasusaajaid (nt. tarbijad, tootjad, jaeketid, poliitikakujundajad jmt). Ehk millist väärtust pakud erinevatele osapooltele ja kuidas tõstad nende konkurentsieeliseid?

Ootused on suured ja mis seal salata, võimalus aE! programmis osaleda on ka üksjagu väljakutsuv. Kuidas olla edukas? aE! programmis osalevad projektijuhid ütlevad kui ühest suust, et oluline on kirg valdkonna vastu, mille probleemi lahendama asud. See on tõepoolest hea tähelepanek. Lisaks sellele pakume omalt poolt ka rahalist toetust, et saaksid oma idee realiseerimisse kaasata olulisi eksperte ja ressursse.

Oled valmis kandideerima? Siis tee seda SIIN ja mitte hiljem kui 15.01.2020 kell 18.00 (GMT+2).