fbpx
annie-spratt-QckxruozjRg-unsplash-scaled

AccelerateEstonia programmiga liituvad neli uut ideed!

Avaldatud
18. veebr. 2020
Jaga

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Teaduspargi Tehnopol koostöös juhitud accelerateEstonia (aE!) programm kuulutas 2020. aasta alguses välja konkursi, et leida uusi lennukaid ideid, millel on oluline mõju Eesti majandusarengule. Konkursile laekus 26 ideed, millest teise vooru pääses 8 ning millest omakorda selekteeriti välja 4 ideed, mis liituvad aE! programmiga.

Tehnopol Startup Inkubaatori juhi Kadri Tammai hinnangul oli konkurss väga edukas. „Meil on hea meel tõdeda, et konkursile laekus lühikese ajaga nii palju põnevaid ideid. See näitab, et paljudes valdkondades on innovaatiliste võimaluste loomiseks vaja era- ja avalikul sektoril seljad kokku panna, et üheskoos lahendada kompleksseid väljakutseid, mis takistavad täna ettevõtlustegevuse arengut,“ selgitas Tammai.

„Hetkel osaleb accelerateEstonia programmis neli projekti, millest igaühel on lahendada vägagi keerukad ja rahvusvahelise mõõtmega väljakutsed. Näiteks arendame välja piiriülest tunne-oma-klienti (KYC) teenust, elektroonilist kaubaveo lahendust (e-CMR), loome diginomaadidele tervisekindlustus- ja pensionilahendust ning kujundame ümber tootmises ülejäävate materjalide ringlusesse jõudmise protsesse. Need on väljakutsed, millega ei seisa silmitsi ainult Eesti, vaid mille efektiivseid lahendusi otsib terve maailm. Nii on meil võimalus olla teerajaja rahvusvahelisel tasandil,“ sõnas accelerateEstonia programmi juht Mikk Vainik.

Nelja lisanduva idee vedajal on nüüd aega kolm kuud, et tõestada ärimudel ning pakkuda välja vajalikud muudatused avalikus sektoris. Sarnaselt tavapärastele startup-kiirenditele saavad meeskonnad aE! programmilt 10 000 euro suuruse starditoetuse, vajalikke koolitusi ning igakülgse mentortoe.

“Lisaks sellele, et accelerateEstonia ideed võiksid muuta avalikku sektori toimimist efektiivsemaks, on hea meel näha, et neli meeskonda pakuvad selgeid lahendusi jätkusuutlikuma ja rohelisema tuleviku tarbeks. Lisaks uute, tõhusamate ärimudelite loomise kõrval on see selge suund toimimisprotsesside muutusest,” lisas Tehnopoli Startup Inkubaatori juht Kadri Tammai. 

PROJEKT Rohetiigri keskkonnamõju mõõdikud

Projekti eesmärk on anda hoogu keskkonnasäästlikumale majandustegevusele. Rohetiigri projekt loob lahenduse, mis kogub keskkonnamõju andmestikku ning mis loob eelduse kaupade ja teenuste dünaamiliseks maksustamiseks vastavalt nende CO2 keskkonnategurite osakaalule. Kodaniku jaoks tähendab dünaamiline keskkonnamõjude info juurdepääs paremat valikut keskkonda säästvate toodete ja teenuste tarbimisel, sest poes on võimalik automaatselt jälgida, mis on ühe või teise kauba keskkonnamõju.

Kontaktisik: Kristiina Kerge

PROJEKT MaaS XT (Mobility as a Service ehk liikuvus kui teenus)

Tänasel päeval toimub transpordisüsteem isoleeritult, kus erinevad ühistranspordi liigid (tramm, rong, praam jmt) ei vahenda omavahel informatsiooni ning mille tõttu on reisijatel keeruline orienteeruda erinevate transpordiliikide vahel. Seetõttu on ka reiside terviklik planeerimine ja piletite soetamine keerukas protsess. MaaS projektimeeskond lahendab probleemi, luues sõidupäringute vahendamise platvormi.

Kontaktisik: Tanel Talve 

PROJEKT  Local Offset

Local Offset loob koostöös riigiga sertifikaadi süsiniku jalajälje hüvitamiseks (ingl carbon offset), mis kirjeldab looduse jätkusuutliku majandamise abil atmosfäärist seotud süsinikdioksiidi hulka. Nii tekib ettevõtetel võimalus siduda oma süsiniku jalajälg kohalikes metsades, märgaladel, põllumaadel ja teistes loodusressurssides – ning toetada nende liigirikaste ökosüsteemide säilimist. Local Offset loob süsiniku jalajälje hüvitamiseks läbipaistva ja skaleeritava platvormi, mis liidab loodushoiu tänasesse toimivasse majandusse.

Kontaktisik: Merit Valdsalu

PROJEKT Eesti kujundamine infosõja vastase võitluse keskuseks

Infosõda ohustab demokraatiat, avalikku korda ja majanduslikku stabiilsust. Desinformatsiooni levik halvab ning avaldab mõju paljude inimeste igapäevaeludele – näiteks ei ole harv olukord, mil intiimsele video avaldamisele viidates nõutakse inimestelt lunaraha või õngitsetakse pangakonto andmeid. Võltsuudiste kahjude maksumust hinnatakse ca 78 miljardit dollarit ühes aastas. Selle projektiga luuakse tarkvaraplatvormi, mis analüüsib, tuvastab ja visualiseerib digitaalsete piltide ja videote autentsust.

Kontaktisik: Johannes Tammekänd 

AccelerateEstonia (aEstonia) on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt algatatud programm, mis toob kokku era- ja avaliku sektori, et koostöös arendada välja ettevõtlus- ja seadusandlik keskkond, mis annab võimaluse uute ärimudelite, toodete ja teenuste loomiseks. aEstonia programmis olevatele projektidele annab hoogu Teaduspark Tehnopol.