fbpx
Latitude59-63-1024x683

BLOGI Mayri Tiido: aE! programm pakkus palju väljakutseid

Avaldatud
14. sept. 2020
Jaga

Eelmise aasta septembris toimunud häkaton ja elevus hetkel, kui minu projekt kuulutati Accelerate Estonia kiirendisse väljavalituks on mul endiselt värskelt meeles. Olin eesootavate väljakutsete suhtes väga põnevil! Nüüd, sellele ajale tagasi vaadates, võin teiega jagada oma teekonda ja seda, kuhu oleme tänaseks välja jõudnud.

Mayri Tiido. Pilt: Geir Stint

Materjalivoo eesmärk on ringmajanduse edendamine. Meie lahendatav probleem on tootmise käigus tekkivad jääkmaterjalid. Praegusel hetkel ei (taas)kasutata enamikke jääkmaterjale nende täieliku potentsiaali ulatuses. Kuigi on ettevõtteid, kes näevad vaeva, et vähendada jääkmaterjalide kogust ja leida lahendusi, on puudu just süstemaatilisest lähenemisest. Kuid samaaegselt muutub vastutustundlik ja keskkonnasõbralik tootmine koos taaskasutatud või jääkmaterjalidest toodete valmistamisega järjest populaarsemaks.

Materjalivoo eesmärk on tuua kokku kaks eelmainitud osapoolt – tootmisettevõtted, kellel on jääke ja sisendmaterjali vajavad ettevõtted. Lahendus peab aga olema lihtne ja motiveeriv ning ühtlasi ajakulu, bürokraatia ja kvaliteedi osas konkurentsivõimeline. 

Esmalt hakkasime katsetama lähenemisega luua jääkmaterjalide andmebaas ning muuta seeläbi teave tootjate saadavaloleva materjali kohta avalikuks. Selleks võtsime ühendust rohkem kui 70 Eesti tootmisettevõttega ning erialaliitudega. Me ei saanud muidugi kõigilt vastust, kuid need, kes vastasid olid äärmiselt toetavad. Mõned ütlesid, et on taolist lahendust juba aastaid otsinud. Vähesed ettevõtted ütlesid, et nad ei ole sellest huvitatud, sest see ei ole nende prioriteet või kuna neil ei tekkinud kasulikke jääkmaterjale.

Külastasime mitmeid ettevõtteid ja nägime nende tootmisprotsesse ja jääkmaterjale oma silmaga. See oli väga silmiavav kogemus ning mõistsime kohe, et materjalide kirjeldamisest saab kogu protsessis oluline lüli. Kokkuvõttes saime 12 ettevõttelt nõusoleku meie juhtprojektis osaleda. Hakkasime koguma materjalide kohta esialgseid andmeid: kogus, kvaliteet, materjali tüüp, tekkimise sagedus jne. 

Kuigi olime võtnud sihiks andmebaasi loomise, tahtis Accelerate Estonia nõuandjate kogu veenduda, et meie loodavale andmebaasile on olemas ka turg. Seetõttu hakkasime jääkmaterjalidele otsima potentsiaalseid ostjaid. Algatasime kampaania ja jagasime seda sotsiaalmeedias, ühendustes ja organisatsioonides. Kokku registreeris end ligikaudu 50 isikut või ettevõtet, kes väljendasid oma huvi selliste materjalide kasutamisel sisendmaterjalina. Saime taaskord kinnitust, et materjalide täpne kirjeldus on siinkohal väga oluline. See võib esialgu tootjatele töömahukana tunduda, kuid mida üksikasjalikuma teabe nad sisestavad, seda lihtsam on ostjal otsustada, milline materjal talle sobib. 

Ettevõtetega edasi suheldes ja huvi kaardistades juhtis meie keskkonnajurist järjest enam tähelepanu meie ettevõtmise juriidilisele küljele. Praegusel hetkel ei toeta kehtiv õigusraamistik kiiret, mugavat ja ajakohast jääkmaterjalide vahetust ettevõtete vahel. Mida rohkem me teemasse süvenesime, seda enam saime aru, et kõige selle eelduseks on luua vajalik õigusruum.   

Õnneks oli Keskkonnaministeerium toetav ja mõistis, et õigusküsimused on peamiseks pudelikaelaks Materjalivoo ja ringmajanduse suuremõõtmelisel rakendamisel. Seetõttu on meil suurim heameel liikuda Accelerate Estoniast edasi koos ministeeriumiga. Oleme löönud käed, et võtta ette teekond seadusemuudatuste sisseviimiseks ja võimaldavate tingimuste loomiseks, et jääkmaterjalidest saaks jälle ressurss. See tähendab, et varsti on Eesti tootmisettevõtetel võimalus kasutada jääkmaterjale ressursina lihtsal, motiveerival ja kiirel viisil.

Tahaksin tänada kõiki organisatsioone, riigiasutusi, ettevõtteid, isikuid ja meeskonnakaaslasi, kes mind senisel teekonnal oma teadmiste ja kogemustega toetasid.

Aitäh Accelerate Estonia, et andsite mulle sellise võimaluse katsetada, kasvada ja luua visioon ajast, mil Eestist on saanud ringmajanduse kehastus.