fbpx
Clanbeat

Clanbeat: Õpilaste vaimse tervise monitooring

Avaldatud
7. juuni 2023
Jaga

Suur osa vaimse tervise häireid saab alguse lapse- ja noorukieas. Nii igale inimesele kui ühiskonnale tervikuna on liiga kulukas lasta probleemidel areneda tasemele, mis nõuab professionaalset sekkumist. Seetõttu peame võimalikult paljusid vaimse tervise probleeme võimalikult varakult ennetama ja lahendama.

Enda vaimse heaolu seisundi süsteemseks kaardistamiseks ning asjakohaseks ja kiireks tagasisideks ei ole noortel seni olnud vahendeid. Samal ajal puudub neid ümbritsevas tugisüsteemis ajakohane ja operatiivne andmepõhine ülevaade noorte vaimse tervisega toimuvast. See puudutab koole, kohalikke omavalitsusi ja valitsust ning noori toetavaid vaimse tervise teenuste pakkujaid.

Loodud lahendus

Clanbeati algatatud projekti eesmärk oli valmistada ette kvaliteedihüpe noorte vaimse heaolu edendamises ja probleemide ennetamises. Lõime enesehindamise, andmete analüüsi lahenduse ning vaimse tervise teenuste “turuplatsi” kontseptsiooni, et ühendada noored asjakohase teabe ja tugiteenustega. Selle tulemusena tekkinud andmed andsid juba väärtust ka seotud osapoolte tegevuste jaoks ja lahendus loob hõlpsaid võimalusi nende tegevuste mõju mõõtmiseks.

Mõju

Põhinedes pilootprojektidel, milles osales enam kui 10% Eesti üldhariduskoolidest, ligi 4 500 õpilast ja enam kui 800 kooli töötajat, on meil nüüd mudel, mis võimaldab tõhusat ja lihtsat vaimse heaolu mõõtmist ning kohest tagasiside andmist noortele ja koolitöötajatele nende seisundi kohta. See sisaldab ka esmaseid kompaktseid ülevaateid (nn turuplatse) teenustest, millest võiks neile olla kasu.

Konsolideeritud reaalaja andmed vaimse heaolu kohta võimaldavad kiiremat ja täpsemat otsustusprotsessi ja sisendit ressursside jaotamiseks, meetmete kasutuselevõtuks ja poliitikate kujundamiseks. Mudelil on ka kõrge potentsiaal olla madalate kuludega mõõtmisvahend, et teha kindlaks, kas uued sekkumismeetmed on avaldanud mõju noorte või koolitöötajate heaolule. Vaja erinevaid teenused ja innovaatorid, kes otsivad võimalusi, saavad neist lähema ülevaate meie pilootide tulemustest.

Protsessi käigus ilmnes vaimse tervise toetamise süsteemis ka üksjagu puudujääke – vaja oleks valdkonna paremat koordineeritust, uute lahenduste väljatöötamist teatud vanuserühmadele, sujuvamat teekonda noortele abi otsimisel, sõltuvuse vähendamist vanema nõusolekust jne.

Tulevikuvisioon

Näeme, et tehnoloogia saab meil aidata kaardistada noorte vaimse tervise seisundit ja muresid varem ja tõhusamalt ning aitab luua nii tõhusamaid eneseabivahendeid kui ka paremini kättesaadavaid teenuseid ja tugisüsteeme, mis loovad parema vundamendi meie noortele kogu eluks. 

Meie eesmärk on jätkata lahenduse täiendamisega. 2023. aastal oleme pakkumas oma lahendust koolidele ja kohalikele omavalitsustele tasulise teenusena. Samuti töötame selle nimel, et mõista, kuidas võiks välja näha lahenduse integreerimine olemasolevate õppehaldussüsteemidega. Lisaks töötame koos Tartu Ülikooli teadlastega, et saada meie andmete põhjal veelgi rohkem teada noorte ja koolitöötajate heaolu ja selle tugevdamise kohta.

Laura Palling

EKSPERIMENDI JUHT