fbpx
annie-spratt-4E1JOFK55kc-unsplash

Clanbeati pilootprojekt: oma vaimset heaolu on hinnanud üle 4300 õpilase

Avaldatud
8. juuni 2022
Jaga

Clanbeat on Accelerate Estonias võtnud eesmärgiks valmistada ette kvaliteedihüpe noorte vaimse tervise edendamisel ja probleemide ennetamisel. Meie ühiskonna tervise hoidmiseks on ennetus hädavajalik – lastes noorte vaimse tervise probleemidel süveneda, on sel meile väga kallis hind. 

Mais ja juuni alguses viis Clanbeat Accelerate Estonia programmis läbi pilootprojekti, mille jooksul hindasid 11-16-aastased õpilased kokku kolmel korral enda vaimset heaolu. Rõõm on tõdeda, et projektiga liitus üle 50 kooli ning osales enam kui 4 300 õpilast üle Eesti. 

Igat enesehindamiskorda juhatas sisse videopöördumine noorte poole. Üks videotest tuli president Alar Kariselt, kelle jaoks on noorte vaimse tervise teemad väga südamelähedased. Usume, et see aitab valdkonnale veelgi rohkem vajalikku tähelepanu ja positiivseid arenguid tuua. 

Noorte vaimse tervise pärast on meil tõepoolest põhjust muret tunda: 

Clanbeati tiimi eesmärk on jätkusuutlik lahendus, mille abil saavad õpilased operatiivselt kaardistada enda vaimse heaolu seisundit ning tulemuste põhjal saavad nii õpilased ise kui nendega seotud osapooled (lapsevanemad, kool, kohalik omavalitsus, riik ja erinevad noorte vaimset tervist toetavad organisatsioonid) leida asjakohaseid võimalusi noorte vaimse tervise toetamiseks. Heaolule süsteemselt tähelepanu pöörates saab õigeaegselt teha vajaduspõhiseid vaimset tervist edendavaid sekkumisi ja mõõta nende mõju.

Täiskasvanud – meil kõigil on võimalus noori toetada

Clanbeati projekti tiimilt on sõnum kõigile täiskasvanutele – igaüks meist saab teha midagi noorte vaimse tervise heaks: küsida enda lähedastelt noortelt avatud küsimusi nende käekäigu kohta ja päriselt kuulata, väljendada toetavat hoiakut, näidata eeskuju, kutsuda noori liikuma ja tervislikult toituma. 

Oluline on noortele anda teada ka sellest, et kui nende heaolu kannatab, ei ole nad ühelgi juhul üksi. Meie ülesanne on julgustada noori probleemidest kindlasti rääkima enda jaoks usaldusväärse täiskasvanuga, olgu see inimene oma perest, koolist, huvitegevuse juurest või nõustajate seast. 

Vaimse tervise esmaabi kontaktid: 

Peaasi.ee ja Lasteabi.ee vestlused (chat)

Lasteabi 24h telefon 116 111