fbpx
ryan-quintal-US9Tc9pKNBU-unsplash

Korduma Kippuvad Küsimused

Accelerate Estonia projektid on eksperimentaalsed koostöö projektid kiirelt kasvavate ettevõtete ja Eesti avaliku sektori vahel. Kõik osapooled võtavad ühise vastutuse eksperimendi läbiviimise ja loodetavasti moonshot võimaluse realiseerimise eest.

Accelerate Estonia ei toimi eeldefineeritud programmi najal nagu kiirendil ning see on erinevalt inkubaatoritest ajaliselt piiratud ja tulemusele orienteeritud.

Otsime võimalusi, mis seavad status quo proovile ja suudavad tuua Eestile märkimisväärset majanduslikku kasu, kui võtame juhtrolli süsteemsete tõkete kõrvaldamisel.

Ettevõtted kes meiega koostööd teevad peaksid lahendama tõelise, ideaalis globaalse probleemi. Nende kiiret kasvu peaksid piirama ainult süsteemsed tõkked – juriidilised, regulatiivsed, usalduslikud –, mis vajavad valitsuse sekkumist.

Accelerate Estonial on võimalik rahastada laiaulatuslike piloote, mis tõestavad lahenduste toimimist riiklikul tasandil. Piloot peaks demonstreerima lahendust ja kõiki kokkulepitud avaliku sektori süsteemseid muutusi ning nende kasutegureid. Pakume selleks rahastust kuni 300 000€, rahastuse hulk räägitakse läbi piloodi kuludest tulenevalt Accelerate Estonia esmastes faasides. See ei katta kõiki piloodiga tulenevaid kulusid, kuid peaks pakkuma märkimisväärset tuge piloodi elluviimisel.

 

Rahastamine toimib R&D mudeli alusel, mis tähendab, et ettevõtted peavad eksperimenteerima uudsete lahendustega, seljatades neile esile tõusnud probleeme. Ettevõte peab järjepidevalt jagama avalikult oma edusamme läbi Accelerate Estonia.

Kivisse raiutud programmi Accelerate Estonias ei ole. Katsetame ja loodetavasti tõestame mõningaid uudseid lahendusi, mis muudavad maailma. Sellist protsessi pole võimalik kivisse raiuda. Sellest tulenevalt kohaneb Accelerate Estonia vastavalt vajadustele, et pakkuda meile huvi pakkuvatele ettevõtetele asjakohast tuge ning ootame sedasama vastu ka ettevõtetelt enditelt.

Meie lähenemine seisneb avastuspõhisusel: läbi võimaluste valideerimise saame täpsustada ja defineerida mida saab Eesti avalik sektor ja Accelerate Estonia lahenduseks pakkuda ning ootame sama ka ettevõtetelt kes meiega liituvad.

Keskendume suuremahuliste pilootprojektide elluviimisele, mis demonstreerivad ettevõtjate lahendusi koostöös avaliku sektori süsteemsete muutustega, mis on vajalikud selleks, et lahenduse mõju saaks suureneda.

Osalevad ettevõtted võivad oodata:

 • Kujundame koos (Accelerate Estonia ja teie meeskond) avaliku sektori otsustajatele konkreetse muudatuse palve ja selgitame välja teie lahenduse võimaldamiseks vajalikud süsteemsed muudatused.
 • Regulaarsed kohtumised meie avaliku sektori meeskonnaga, et aidata teil muuta “ebaseaduslikud asjad seaduslikuks” (muutes uudsed ärimudelid realistlikuks) ja andes üldise arusaamise Eesti riigiasutustest.
 • Regulaarsed kohtumised meie äriarendus meeskonnaga, et teie pilootprojekti ja ärimudelit optimeerida; luua partnerlussuhteid Eesti erasektoris, et oma piloot ellu viia; ning arendada tegevuskava ja partnerlussuhteid, et teie lahendust saaks rahvusvaheliselt skaleerida.
 • Leiame Teie eksperimendile eestkõneleja Eesti avalikust sektorist.
 • Regulaarsed kohtumised avaliku, era- ja akadeemilise sektori ekspertnõustajatega.
 • Rahastamine pilootprojekti toetamiseks kokkulepitud kuludest ja eesmärkidest lähtuvalt.
 • Eksperimendi ja teie lahenduse kommunikeerimine Accelerate Eesti kanalites ja võimalusel ka uudisteväljaannetes.

Accelerate Estonia on koostöö – ettevõtted, kes lahendavad probleeme, mis on tõeliselt pakilised Eesti avaliku sektori ja rahva jaoks pälvivad ka kahtlemata kõige suurema toetuse. Teie võtate juhtrolli ja meie aktiveerime Eesti avaliku sektori ja teised sektori huvigrupid, et protsessi kiirendada.

Enamik meie kohtumisi osalevate ettevõtetega toimuvad veebi teel ning me julgustame ettevõtteid üle maailma osa võtmast. Sellegipoolest peab eksperimendi keskmeks olev pilootprojekt võtma aset Eestis – olgu see digitaalne või füüsiline. Sellest tulenevalt oleme kogenud, et ettevõtetel kes võtavad meie programmist osa välismaalt vajavad siiski kohalikke partnerei või siin füüsilist kohalolekut, et kasutada täielikult ära Eesti “ükssarvikutehasele” omast agiilsust.

Accelerate Estonia avastab ja tõestab uudseid lahendusi ülemaailmsetele väljakutsetele, mille edu sõltub uudsetest seadusandlikest/avaliku sektori või sotsiaalsetest mudelistest.

 

Me töötame projektidega, mis:

 • Lahendavad globaalseid nurjatud probleeme, mis on ka Eestis pakilised.
 • Loovad märgilist majanduslikku kasu Eestile.
 • Loovad Eestis läbi avaliku sektori süsteemset muutust.

Täpsed tulemid lepitakse iga koostööprojekti puhul individuaalselt kokku, kuid hõlmavad tavapäraselt:

 • Poliitika/regulatiivsed/õiguslikud muudatused ja/või avaliku sektori protsessid, mis on vajalikud lahenduse säilitamiseks ja eeskujuks poliitikakujundajatele rahvusvahelisel tasandil.
 • Lahenduse demonstreerimine läbi suuremahulise pilootprojekti, mis valideerib avaliku sektori muudatusi ja tutvustab lahendust rahvusvahelistele turgudele.
 • Eestist uue turuvõimaluse loomine või aktiveerimine.
 • Kokkulepe jätkusuutlikuks koostööks Eesti erasektoriga, mis sisaldab potentsiaali märkimisväärseks kasvuks ekspordis.

Programmi fookus on mõjusa piloodi läbi viimine, mille käigus eksperimenteeritakse, valideeritakse ja viiakse ellu:

 • Ettevõtte lahendus suuremahuliselt
 • Süsteemsed muutused avaliku sektori poolelt, et lahendus toimiks
 • Turuloomis mudel, et mõju ja majanduslik kasu Eestile oleks võimalikult suur

 

 • Ettevõte täidab kandideerimisavalduse
 • Meie hindame sobivust ja võtame ühendust, et arutada potentsiaalset koostööd
 • Meie suhtluse baasil esitleme ettevõtte lahendust asjakohastele avaliku sektori esindajatele ning valideerime seda sektori ekspertidega
 • Kui me kinnitame esmase meiepoolse huvi, siis koostöös teie ja avaliku sektoriga, paneme kokku kõik relevantsed andmed, lahendused, parameetrid ja potentsiaalsed tulemid sisukamas formaadis, et meil oleks midagi esitleda Accelerate Estonia Missiooni Nõukogule.
 • Accelerate Estonia meeskond ja Missiooni Nõukogu annavad oma hinnangu kas võtta ettevõte programmi sisse või mitte.

Ei, aga kohaliku partneri või kohalolu olemasolu on väga kasulik.

Meie eeldame kõikidelt eksperimentidelt märkimisväärset majanduslikku kasu Eestile läbi ekspordi käibe või välisinvesteeringute, vastutasuks riskide eest, mida me oleme valmis koos ettevõtetega võtma. Kokkulepe, kuidas Eesti sellest võidab selgub iga projektiga koostöös.

Accelerate Estonia algatas ja programmi rahastab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, meie igapäeva tegevusi aitab ellu viia Tallinna Teaduspark Tehnopol. Meie meeskonnaga saad tutvuda siin.

Võta ühendust

Kui sul on täiendavaid küsimusi, siis ära karda meiega ühendust võtta.