fbpx
20240510_026

Ehitussektori musterlaps: Kuidas Accelerate Estonia toetas Eestis Mustermajade piloteerimist

Avaldatud
25. juuni 2024
Jaga

Jätkusuutlikkus ehitussektoris ei tohiks enam olla pelgalt sõnakõlks, millel pole sisu ega selget praktilist kasutust. Seega leidis aastatepikkune teadusteooria praktilise rakenduse ka Creatomus Solutionsi ja Accelerate Estonia koostööprojektis, kus leidsime Mustermajade kontseptsioonile rakenduse Elektrilevi uue koolituskeskuse näol.  

Lühidalt öeldes on mustermaja keskkonnasõbralik hoone, mis on modulaarne – st. koosneb erinevatest elementidest, mida on sarnaselt LEGO klotsidega võimalik hõlpsasti kokku panna, lahti võtta ja uuesti kokku panna. Modulaarsus teeb ehitusprotsessi kordades tõhusamaks ning on hea näide sellest, kuidas ehitussektoris on juba täna võimalik ringmajandus käima panna.

Hoone on seejuures kavandatud Creatomus Solutionsi Mustermaja süsteemis, kus on avalikult kättesaadavad ka teised modulaarprojektide mass-kohandatavad kavandid – tänu sellele on hooneid võimalik ka kiiremini projekteerida ning ehituskulusid tõhusamalt planeerida. 

Kuigi tahtekindlusest ning sihist puudust polnud, leidis Creatomus, et lahenduse turule toomisel on vaja kaasata ka taustajõudu. Õnneks on takistuste ületamine kirjutatud Accelerate Estonia DNA-sse. Nii anti abikäsi Creatomusele ning koos töötati välja standardiseeritud mudel, mida saab nüüd kasutusele võtta ka suuremahulistes projektides.

Lahendus äratas huvi Eesti suurimas võrguettevõttes Elektrilevi, kelle tänaste ning tulevaste elektrikute koolitamiseks mõeldud keskus kavandati just Creatomuse Mustermaja süsteemis. Elektrilevile pakkus positiivset pinget võimalus luua suurtes võrgustikes rohkem ühtsust ning seeläbi vähendada ka oma süsinikujalajälge.

Elektrilevi varahalduse juht Rasmus Armas näeb Mustermajade süsteemis kolme eelist: hooned on kiiresti lahtivõetavad ja kokkupandavad, kergesti laiendatavad ning ka vajadusel kahandatavad, muidugi väheneb ka hoone ökoloogiline jalajälg sh. tänu rohkele puidu kasutusele. 

“Ehitusprotsess oli tunduvalt lühem,” lisab Armas loetellu veel ühe plussi. “Nurgakivi panekust sarikateni kulus umbes kuu aega – kohapeal valmis hoone ise umbes kahe nädalaga.”

Pilootprojekt on musternäide sellest, kuidas innovatsiooni kasutegurid, mis peituvad tihti teadusteoorias, ilmutavad end kõige paremini siis, kui ideedele leitakse ka päriselus rakendus. Creatomuse juht Renee Puusepp nõustub: “Piloodi loomine on võib-olla üks suuremaid ja olulisemaid etappe süsteemi arendamises.” Tänu piloodile said Creatomus ja EKA Puitarhitektuuri Kompetentsikeskus (PAKK) lõpuks esitleda aastatepikkuste teadmiste vilju.

Koolituskeskuse ehitaja EstNor tegevjuht Renee Mikomägi täheldab, et just efektiivus on mustermajade üks tähtsamaid kasutegureid ehitussektorile. “Kuna on palju efektiivsem teha ehitusplatsil vähem töid, liigub ehitus üha enam tehastesse. Mustermaja süsteem ja teised sarnased ehitusmeetodid on seega kahtlemata ehituse tulevik.

Mustermaja on võimeline vähendama CO2-heiteid, prognoosima täpsemalt kulusid ja lühendama hoonete ehitusaega. Piloot näitlikustab seda, et ringmajanduslikke põhimõtteid järgiva hoone ehitamine on Eestis juba täna teostatav. Pilootprojektist saadud teadmus on nüüd rakendatud Creatomuse avatud lähtekoodiga süsteemis 369 Pattern Buildings, mis on avalikult kättesaadav ka ülejäänud sektorile.

Accelerate Estonia raames arendas Creatomus välja mustermaja lahenduse lasteaedade projekteerimiseks (mustermaja 369). EKA võttis selle aluseks ja arendas edasi “3cycle” mustermajaks, milles projekteeriti Elektrilevi koolituskeskus. Elektrilevi koolituskeskuse arhitektid olid NOMAD Architects ja ehitajaks EstNor. Süsteemi arendust ja projekteerimist koordineeris EKA Puitarhitektuuri kompetentsikeskus. 

Kas ka sul on ettevõtjana maailma muutev idee, mis istub regulatiivsete barjääride taga? Räägi meile, kuidas saame olla sulle abiks uue turu avamisega!