fbpx
hm

Logistika korraldamine läheb üle digitaalsele saatelehele

Avaldatud
18. märts 2020
Jaga

Täna toimub logistikaettevõtete initsiatiivil loodud võrgustiku ACCE100 webinar, mille eesmärk on koostöös tarneahela erinevate osapooltega töötada välja logistika ökosüsteemi digitaliseerimise strateegia ning lahendus. Webinaril osalevad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Accelerate Estonia, Politsei- ja Piirivalveamet, Eesti Raudtee, Tallinna Lennujaama, Tallinki, Operaili, Ericssoni, Omniva, Ospentose, Helmese, DB Schenkeri, CF&Si, Via3Li, Levikomi, Levira, Balti Logistika, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni esindajad. 

„Mul on hea meel näha, et koroonaviiruse kriisi ajal löövad ettevõtjad käed, et anda omapoolne panus lahenduste väljatöötamisel. ACCE100 ühendab tarneahela kõiki osapooli, omades seega olulist mõju kaubavahetusele ja teistele ettevõtlussektoritele, kes tegelevad teenuste ja kaupade vahendamisega. Nii tuleb luua strateegia, mille eesmärk on välja mõelda ning kasutusele võtta lahendused, mis tagab tänases olukorras kaupade tõrgedeta liikumise. Keerulised ajad nõuavad kiiret mõttetööd, koostööd ja otsustavaid lahendeid,” sõnab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi. 

Asekantsleri hinnangul näitab tänane kriisiolukord ette nõrkuskohad, millega peame tegelema. “Nõrkuskohtade lahendamine nõuab nii era- kui ka avalikult sektorilt tihedat koostööd, operatiivust ning lahendustele orienteeritust. Siinkohal on oluline roll logistikasektori ettevõtjatel, kelle tegevuse efektiivsusest sõltub meie kõigi heaolu. Pean silmas siis neid tööstus-, teenindus- ja kaubandusettevõtteid, kes peavad tagama näiteks esmatarbekaupade olemasolu ja laialiveo või näiteks korraldama jäätmevedu. Logistika korraldamise ebaefektiivsus halvab ühiskondlikult elutähtsaid funktsioone,” lisab Viljar Lubi. 

Accelerate Estonia rahvusvahelise kaubavedude digitaliseerimise projektijuhi Heiti Meringu sõnul toimub logistikasektoris digilahendustele üleminek visalt ning sageli eelistatakse digitaalsele teenuse korraldamisele juhtida oma protsesse vanal heal paberil. Tänas kriisi tingimustes tähendab see pikki järjekordi piiriületuses ja suurt nakkusohtu läbi paberkandjate. “Vaatamata tehnoloogia kiirele arengule, on kaubaveo saatelehed, transiidi-, ekspordi- ja impordideklaratsioonide dokumendid, mitmesugused load ja sertifikaadid endiselt peamiselt paberil või pdf formaadis.Teenuste ja kaubavahetuse korraldus nõuab oluliselt efektiivsemat ja kaasaegsemat juhtimist ja digitaalse info olemasolu võimaldab mitmeid tegevusi teostada automaatselt või koguni ennetavalt. Jätkuvalt paberimajandusel toimiv sektor, millelt nõutakse operatiisust ja efektiivsust, on ka selge takistus kriisiolukordades, millega näiteks täna silmitsi seisame. Logistikaettevõtted on võtnud hoiaku, et kogu süsteem tuleb kaasajastada ning struktuurselt muuta, et minna üle kaasaegsele digitaalsele logistikakorraldusele,” sõnab Mering ning lisab, et tänase kriisi valguses tuleb meil astuda kiireid samme, mis aitavad tagada kaupadega varustatuse ja osapoolte ohutuse.

“Accelerate Estonia eCMR tiim usub, et tarneahela digitaalne tugi aitab kiirendada kaupade liikumist ja muudab protsessi lihtsasti planeeritavaks tellijatele ja ka transporditeenuse osutajatele. Seda mitte ainult tavaolukordades, vaid ka kriisiajal. Kaupade saatedokumentide digitaalne vahendus aitab tagada turvalisuse ka autojuhtidele, sest viirusest saastunud paberkandja kujutab ohtu nii juhile kui kauba vastuvõtjale,” ütleb eCMR projektijuht Heiti Mering ning lisab, et on valmis oma lahendust pakkuma osapooltele, kes soovivad kaubavedu turvaliselt ja läbipaistvalt korraldada. Täna on olemas tehniline võimekus, et muuta kauba vahendusega kaasnev info liikumine 100% digitaalseks.