fbpx
absolutvision-WYd_PkCa1BY-unsplash

Media

Kui me annaks sulle riigi eksperimenteerimiseks, siis mida sa teeksid?

Accelerate Estonia on võimalus viia ellu maailma muutvaid ideid. Me teeme seda julgelt eksperimenteerides ja barjääre murdes, muutes lahendamata probleemid uuteks ärivõimalusteks. 

Oleme ainulaadne riigi- ja erasektori koostööprogramm, milles lahendatakse keerulisi ja aktuaalseid probleeme ning mille tulemusena luuakse radikaalseid uuenduslikke lahendusi ja ärivõimalusi.

Accelerate Estonia sai alguse 2019. aastal, kui Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium võttis eesmärgiks luua Eestile maailmas uusi edulugusid. Selle aluseks on juba edukalt toimiv e-Eesti digitaristu ning erasektori ettevõtjate ja ekspertide sujuv koostöö avaliku sektori otsustajatega. Meie igapäevaseid tegevusi aitab ellu viia aitab teadus- ja ärilinnak Tehnopol

Visioon ja missioon

Accelerate Eesti missioon on olla maailma mõjukaim valitsuse innovatsioonilabor.

Oleme stardiplatvorm moonshot* ideede elluviimiseks, et võimaldada seni lahendamata probleemidele radikaalsete lahenduste leidmist. 

Meie eesmärk on tugevdada koostööd Eesti avaliku sektori otsustajate ja tõeliselt ambitsioonikate ja julgete asutajate vahel. Teame, et selline koostöö loob viljaka pinnase edukaks läbimurdeks uute turgude loomisel ja globaalsete nurjatute probleemide lahendamisel.  

*Moonshot on ambitsioonikas ja murranguline projekt, millel on potentsiaalselt laiaulatuslik ühiskondlik kasu/mõju. 

Mida me teeme?

  • Meie põhitegevus seisneb tugevas koostöös avaliku sektori otsustajate, ametnike ja ministeeriumitega, et kõrvaldada regulatiivsed takistused uutelt potentsiaalsetelt turgudelt. Teisalt on igal meie programmi edukalt lõpetaval tiimil olemas äriplaan ja turule sisenemise strateegia.
  • Oleme tugev partner erakordselt julgetele ja tulemusele orienteeritud ettevõtjatele ja ekspertidele.
  • Keskendume barjääride murdmisele, et uued ideed ja tehnoloogiad saaksid turgu luua või turule siseneda. Tegutseme Eestis, kuid kaasame rahvusvahelisi meeskondi ja partnereid, et kasutada Eesti digitaalset taristut ja valitsuse võimekust julgustada ja toetada uute edulugude sündi. 

Miks me seda teeme?

Eesti valitsus ja tippametnikud mõistavad suurepäraselt, et saame edukalt ja tõhusalt kasutada e-Eesti digitaristut uute rahvusvaheliste edulugude loomiseks.

Eesti digiühiskonna arengukava 2030 on üks meie tegutsemise lähtekohti. Ambitsioonikate eesmärkide täitmine eeldab lisaks olemasoleva taristu ja tehnoloogia kasutamisele ka tihedat koostööd meie kodanike, ettevõtjate ja avaliku sektori vahel uute lahenduste avastamiseks ja elluviimiseks.