fbpx
Untitled-design9-1024x1024

Nomad Security: mida õppisime Accelerate Estonia üritusel

Avaldatud
5. okt. 2020
Jaga

Eelmisel septembril tuli Accelerate Estonia häkatonil kokku imeline grupp inimesi, kes püüdis leida vastust huvitavale küsimusele. Selle küsimuse – „Kas Eesti võiks olla esimene, kes loob kogu maailma diginomaadidele asukohast sõltumatu sotsiaalkindlustuse?“ – küsis tolleaegne maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov. Ürituse lõpus käisime välja idee, et Eesti võiks pakkuda diginomaadidele pensioneid ja tervisekindlustust; see on vaid idee, mille jaoks tuleb edaspidi palju tööd teha.

Vira Suarez, meeskonna juht

Kui Accelerate Estonia programm novembris ametlikult käivitus, asusime tööle! Lõppude lõpuks ei ole me ise diginomaadid ning meil oli palju küsimusi valitsuse, pensionide ja ka tervisekindlustuse kohta. Seega asusime lugema kõigi projektis hõlmatud valdkondade insaiderite kohta, nendega rääkima ja neilt õppima.

Esialgne lähenemisviis – potentsiaalse turu mõistmine – paistis lihtne. Milleni me aga kiiresti jõudsime, oli see, et diginomaadide kogukonna kvantifitseerimine on keerukas. Kuigi meedia pöörab diginomaadide elustiilile palju tähelepanu ning vabakutselisuse ja juhutööde kohta on üsnagi uut teadustööd, ei ole diginomaadide uurimise puhul veel rakendatud konkreetset teaduslikku käsitlust. See võib olla üllatav, kuid tegemist on endiselt nišielustiiliga. Ent seda ei tohi jätta tähelepanuta, kuna see elustiil muutub tehnoloogia arengu, reisitaristu paranemise ja kaugtööle ülemineku kergenemisega lihtsamini kättesaadavaks (mida oli programmi kestel koroonaviiruse pandeemia tõttu selgelt näha). Õigupoolest näitas 2016. a McKinsey & Company analüüs, et 49 miljonit inimest USAs ja Euroopas tegelevad peamise sissetulekuallikana iseseisva tööga. Need kohad on ka peamised diginomaadide asupaigad – riigid, mis pakuvad selliseid passe, millega on lihtne reisida ja juurdepääs kõrget palka pakkuvatele turgudele, kus nomaadid saavad äri ja vabakutselist tööd teha, reisides üldjuhul odavamatesse asukohtadesse.

Samuti saime teada, et diginomaadid on küllaltki erinevad. Mõned neist otsustavad vahetada linnu või riike iga paari nädala tagant, teised valivad aeglase nomaadi elustiili, jäädes ühte asukohta korraga mitmeks kuuks. Osa diginomaade jäävad oma koduriigi residendiks (ning ei asetse seega enam meie sihtturul) ning teevad aastas mitu pikemat reisi, avastades uusi maailma paiku. Sissetulekud võivad erineda, kuna mõned neist töötavad täielikult kaugtööettevõtetes või räägivad tööandjatega kaugtöö võimaldamiseks läbi; paljud otsustavad iseenda heaks töötada, hakates vabakutselisteks või luues oma oskuste piires terveid ettevõtteid. Seega erinevad ka sissetuleku tasemed, sõltuvalt erinevatest voogudest ja valdkondadest.

Nomaadide kohta uurides üritasime ka välja selgitada, kuidas töötavad era- ja avalike pensionite ning tervishoiu struktuurid. See viis meid väga olulise otsuseni – kitsendada oma fookust vaid tervishoiule. Miks? Üks ülesanne korraga. Pikk vastus: pensionisäästulahendusi on eraturul küllaldaselt; Eesti süsteemi avamine ajal, kui meil on selle muutmine käsil, teeb asja pehmelt öeldes keeruliseks. Rääkimata tõsiasjast, et 20ndates eluaastates inimesed ei pea pensionisääste pakiliseks küsimuseks.

Liikusime edasi oma vaid tervishoiule keskenduva ideega. Selgitasime välja, kuidas nomaadid praegu tervishoiule ligipääsu tagavad. Kui mõned neist on ostnud põhjaliku rahvusvahelise tervisekindlustuse, mis on üldiselt loodud välismaal elajatele, siis paljud kasutavad vaid reisikindlustust ning mõned olid ka täiesti kindlustamata, toetudes sihtkohtade valikus sellele, millistes riikides on tervishoid võrdlemisi taskukohane. Sõltumata valikust oli üks asi aga selge: tervisekindlustuse küsimus on keeruline ning täpse ja lihtsasti mõistetava teabe saamine on raske. Tegime intervjuusid ning leidsime, et isegi need nomaadid, kes kindlustuspoliiside eest maksid, ei olnud oma kindlustuskatte mõistmises kindlad või oli neil ettevõtte suhtes teatav umbusaldus. Teisisõnu ei tundnud nad end kindlalt teemas, mis on ülioluline – nende endi tervis.

See viis meie fookuse „hübriidtoote“ loomisele. Andsime sellele nimetuse Travel Health+. See on poliis, mis pakub nomaadidele kindlustuskaitset reisimise ja tervishoiuga seotud hädaolukordadeks ajal, kui nad oma elu elades ümber maailma reisivad. See on poliis, mis toob nad Eestisse väga ebatõenäoliste kuid tõsiste haiguste või vahejuhtumite tõttu. Lisaks soovime, et see toode sisaldaks juurdepääsu kaugtervishoiule, võimaldades nomaadidel rääkida tervishoiuspetsialistiga, sõltumata enesetundest ja asukohast. Lisaks tervishoiuandmed, mis on digitaalsed ja reisivad mugavalt nomaadidega kaasas (just nagu eestlaste puhul). Taasavasime oma sihtlehe toote tutvustamiseks ning lasime nomaadidel end ootenimekirja registreerida. See julgustas meid edasi liikuma, kuna turule sisenemine meie ette kujutatud viisil nõuab palju koordineerimist.

Siin tuli mängu avaliku ja erasektori osaliste mõistmine. Meie avaliku sektori mentori abiga (suur tänu Dmitri Jegorovile) õnnestus meil luua sidemed sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa esindajatega. Need isikud aitasid kaasa Eesti praeguse tervishoiusüsteemi sisemise talitluse mõistmisele. Õppisime seaduste, protsesside, lepingute ja erinevate teenusepakkujate kohta. Oluline tähelepanek on pühendumus, mida me avaliku sektori töötajates nägime – nende eesmärk on anda endast parim Eesti tervishoiusüsteemis olevate inimeste jaoks. Avaliku sektori esindajate esitatud küsimused olid tihti väga erinevad neist, mida esitasid erasektori esindajad või isegi Accelerate Estonia juhatus, kuid nende eesmärk oli alati mõista selle idee kasulikkust Eestile.

Samal ajal oli erasektori inimestel – nii kindlustus- kui ka tervishoiuettevõtetest – meile keskne tähtsus mõistmaks, mida on vaja selle toote turule toomiseks. Arutasime kohalike raviasutuste võimekuse üle, et mõista, millist ravi on kõige mõttekam kohalikult pakkuda. Samuti jõudsime selleni, et igal Eestisse saabuval nomaadil oleks tõenäoliselt kasu tõlkeabist, et neil oleks mõistmine saadava ravi osas. Kokkuvõttes andis erasektor selge ülevaate sellest, kus nad idee potentsiaali näevad, missuguse toote puhul võiksid nad partneriks olla, ning mis kõige tähtsam – nende abi toote tegevusmudelite planeerimisel oli pöördelise tähtsusega.

Nomad Security meeskond

Hetkel kooskõlastame erinevate partnerite vahel seda, kuidas toodet katsetada, seades samal ajal sisse vajalikke operatiivsüsteeme ja funktsioone. Ühtlasi hindame, kuidas saavutada vajalikud õigusnormide muudatused, mida tuleb taolise enneolematu partnerluse jaoks sisse viia. Meid ootavad kahtlemata ees suured pingutused, et pakkuda nomaadidele nende tervishoius turvatunnet. Siiski ei anna me alla teekonnal, mille eesmärk on tagada diginomaadide usaldus nende valitud tervisekindlustuse vastu.