fbpx
Digiciti
Me loome avatud digitaalse infrastruktuuri, mis võimaldab digitaalse meediaga seotud õigusi deklareerida ja tuvastada.

Digitaalse sisu autoriõiguste andmeregister

Philippe copy
Philippe Rixhon
Digitaalse sisu autoriõiguste andmeregister

Õiguste ja autoritasude haldamise süsteemid on keerulised, ebatäpsed, aeglased ja kulukad. Digiciti soovib seda muuta võimaldades reaalajas ja taskukohast juurdepääsu usaldusväärsele, põhjalikule, ajakohasele ja koostalitlusvõimelisele avalikule andmeregistrile.

Miks?

Loovinimesed laevad üles originaalsisu lugematutele erinevatele platvormidele, kuid neid ei tasustata selle töö eest süstemaatiliselt. Kasutajate loodud sisu on üldiselt digitaalmaailmas kaitseta. Uued õigusaktid muudavad veebiplatvormid vastutavaks, kuid sageli puudub neil oma ülesannete täitmiseks vajalik teave.

Digitaalse meedia äri ulatub 1,070 miljardi euroni aastas (PwC Global Entertainment & Media Outlooks 2019-2023 ja 2021-2025) kuid see raha jaotub ebaühtlaselt. Jaemüüjate ehk platvormide osa on liiga suur ning loovtöö tootjatele jäetud osa liiga väike. Seadusandjad üle maailma otsivad võimalusi taastamaks õiglast tasakaalu.

Mis?

Me usume, et loovinimesed väärivad õiglast, asjakohast, proportsionaalset ja läbipaistvat tasu. Selleks peavad digitaalse meedia müügi/tarbimisplatvormid ja autoriõiguste andmesüsteemid võimaldama erinevatel osapooltel hõlpsasti näha sisu liikumise voogu loojatelt tarbijatele, kui ka tasude liikumise voogu loojatele ning nende protsessidega kaasnevat informatsiooni.

Digiciti skeem 1

Kuidas?

Autoriõiguste andmeregister, mis on sõltumatu ärimudelitest, sektoritest ja jurisdiktsioonidest toob kasu kõikidele loomevaldkonna osapooltele. Seepärast loomegi avatud infrastruktuuri, mis võimaldab kõigil deklareerida ja otsida usaldusväärseid andmeid õiguste kohta. 

Õiguste andmeid kogutakse samm-sammult kui sisu liigub autoritelt ja esitajatelt tarbijatele, et tagada raha liikumine tarbijatelt loojatele.

Loomeinimesi esindavad ühingud, platvormid ja kasutajad teavad kes on kes, mis on mis, kes mida tegi, kellele mis kuulub ja mida nad sellega teha võivad. Tänu usaldusväärsetele andmetele saavad nad digitaalset meediat litsenseerida, levitada ning loomeinimesed saavad oma töö eest ausalt tasustatud.

Deklaratsiooni- ja otsinguliidesed koondavad teadmisi intellektuaalomandi ja andmehalduse kohta. Loojad saavad keskenduda oma loomingule ning ei vaja palga saamiseks magistrikraadi ärijuhtimises. 

Digiciti skeem 2

Mida see Eesti jaoks tähendab?

Riiklik autoriõiguste taristu kindlustab Eesti loomemajanduse taastumise, vastupidavuse ja kasvu, edendab Eesti kultuuri, hoogustab sisupõhist haridust ja kaitseb kvaliteetset ajakirjandust.

See tugevdab Eesti juhtpositsiooni digitaalse taristu vallas, pakub turvalist pelgupaika loomeettevõtjatele, meelitab e-residente ning tõmbab ligi investeeringuid toote- ja teenusepakkujatelt.

Kas sa teadsid, et…

  • Loomemajandus kasvab enam kui viis korda kiiremini kui majandus tervikuna (Creative Industries Federation).
  • Eestis töötab Loomemajanduse sektoris 30 681 inimest (Kultuuriministeerium) ja globaalselt 180 miljonit inimest.
  • 1/3 loomeinimestest töötab vabakutselisena. 95% loomeettevõtetes töötab vähem kui 10 inimest (Creative Industries Federation). Selle tõttu puudub neil juurdepääs suurte tegijate kulukatele, asjatundlikkust nõudvatele autorikaitse juhtimissüsteemidele.

Loe lisaks: