fbpx
Hand holding recycled plastic chips as raw material in production.
Keskkonnamõju mõõdikute projekti idee on luua riigi poolt valideeritud keskkonnamõju mõõdiku arvutamise lahendus ehk andmevahetuskiht, mis võimaldab pärida asjakohaseid andmeid nii riigi- kui eraandmebaasidest.

Keskkonnamõjude mõõdik

Kristiina Kerge
Kristiina Kerge
Kestliku rahastuse taksonoomia

Keskkonnamõju mõõdikute projekti idee on luua riigi poolt valideeritud keskkonnamõju mõõdiku arvutamise lahendus ehk andmevahetuskiht, mis võimaldab pärida asjakohaseid andmeid nii riigi- kui eraandmebaasidest. Nende andmete põhjal on omakorda võimalik ühiselt kokku lepitud metoodika alusel arvutada toote/teenuse/ettevõtte keskkonnamõju.

Arvestades Eesti unikaalsust, riiklikult kehtestatud andmete ühekordse esitamise põhimõtet ja meie e-riigi kõrget taset, on Eestil ainulaadne võimalus luua lahendus, mille järele on vajadust üle terve maailma.

Loodav lahendus koosneks 3 komponendist:

  • andmekiht;
  • metoodika ja arvutuse kiht;
  • väljundkiht, rakendused.

Lahendus

Võimalikud kasutusjuhud läbi tekkivate rakenduste oleks näiteks:

  • rakendus, mis võimaldab iga ostu puhul langetada informeeritud otsuse;
  • poliitikate kujundamise tööriist avalikule sektorile;
  • lahendus, mis aitab hinnata investeeringute keskkonnamõju;
  • hankekeskkonna lisamoodul, mis aitab hinnata toodete, teenuste, ettevõtete keskkonnamõju.
Rohetiiger-infograafika