fbpx
andreas-gucklhorn-mawU2PoJWfU-unsplash
Local Offset pakub ettevõtetele võimalust hüvitada oma kliima jalajälge – sidudes õhku paisatud CO2 kohalikes metsades.

Kliima jalajälje tasakaalustamise platvorm

Merit Valdsalu
Merit Valdsalu
Single.Earth

Näiteks Eesti ettevõtetele pakume võimalust siduda oma jalajälg Eesti looduses ja nii säilitada meie liigirikkaid metsasid.

Süsiniku tasakaalustamine on maailmas järjest enam leviv viis, kuidas neutraliseerida loodusele põhjustatud kahju ning vähendada kliimamuutuste mõju. Metsad, puud, mullastik seovad atmosfäärist CO2 ja talletavad seda endas. Selleks, et loodus saaks efektiivselt süsinikku siduda, tuleb loodusressursse jätkusuutlikult majandada. Local Offseti kaudu toetavad ettevõtted metsa- ja maaomanikke, kes lähevad intensiivselt maakasutusvõtetelt üle looduse jätkusuutlikule majandamisele.

Me ehitame turvalist ja läbipaistvat platvormi, mis kirjeldab token’i põhiselt loodusressursside süsinikusidumist ja liigirikkust. Local Offset on usaldusväärne ja kergesti skaleeritav platvorm, mis suudab muuta maakasutuse jätkusuutlikuks kõikjal üle maailma.