fbpx
Energiaühistu
Loome Eestis innovatiivse kogukonnaenergeetika mudeli, kus kogukonnad koos omavalitsusega ise valmistavad ette taastuvenergia projekte ning toodavad energiat kohapeal ja kohalikele.

Kogukonnaenergeetika mudel

Märt H
Märt Helmja
Community Energy Model

Taastuvenergia tootmine ühendab kogukonna, kohaliku omavalitsuse ja keskkonnahoiu kokku win-win-win lahendusesse.

Taastuvenergeetika on olemuselt hajaenergeetika ning parimate tootmiskohtade leidmine vajab kogukonna ja omavalitsuste aktiivset osalemist. Ühistulises vormis taastuvenergia parkide rajamine annab võimaluse kaasata kõiki kogukonna liikmeid, leevendada „mitte-minu-tagaaias“ sündroomi ning taastuvenergia tootmisest teenida ühiselt tulu.

Mis?

Energiaühistu kaudu on igaühel võimalik saada päikese- või tuulepargi osanikuks ja teenida sedasi pikaajalist stabiilset tulu keskkonnahoidlikul viisil. Kohalik omavalitsus on kogukonna liige ning omab taastuvenergia tootmiseks sobilikke ühiskondlikke pindasid ja kinnistuid.

Miks?

Eestis toodetakse endiselt elektrit põlevkivist. Taastuvenergia osakaalu suurendamiseks on vaja konkreetseid kohti, kus püüda tuult ja päikest ning rajada taastuvenergia parke rohelise energia tootmiseks. Tavainimesel on üldjuhul vähe võimalusi saada energiatootmises osanikuks, sest see on tehniliselt keeruline ja nõuab suurt investeeringut. Samas ei ole omavalitsustel ressurssi, et ise taastuvenergia rakendamisega tegeleda. Iga vald ja kogukond nuputab omaette ja ootab, et keegi pilootprojekti ära teeks. Hetkel puudub efektiivne kaasamismudel, kuidas kogukondasid rohepöördele suunata.     

Kuidas?

Piloteerime kogukonnaenergeetika mudelit, kus nii kogukond kui ka omavalitsus osalevad koos taastuvenergia pargi ettevalmistamises ja rajamises. Loome Energiaühistu vormis toimiva koostöömudeli, kus kohapeal toodetud taastuvelektrist saavad kasu nii kohalik kogukond, omavalitsus kui ka ettevõtted. Mida suurem on ise toodetud taastuvelektri kogus, seda rohkem raha jääb kogukonda, suureneb energiasõltumatus ning väheneb keskkonna jalajälg.  

Energy Coop skeem

Hüpotees

Eesti on ideaalne koht katsetamaks uuenduslikke koostöömudeleid. Edukat pilootprojekti saab lõika-ja-kleebi meetodil ellu viia kõigis 79 omavalitsuses. Avaliku sektori kaasatus loob osalejate vahele usaldust, võimaldab taastuvenergia tootmiseks kasutusele võtta ühiskondlikud pinnad ning julgustab ja näitab eeskuju järgijatele.

Kas Sa teadsid, et...?

  • 2020. aastal moodustas taastuvenergia Eestis elektri lõpptarbimisest vaid 25% 
  • 43% tarbitud elektrist imporditi. See on raha, mis voolas Eestist välja. 
  • Euroopa Komisjoni hinnangul võiks energiaühistud 2030. aastaks omada 17% tuuleenergia tootmisvõimsusest ja 21% päikeseenergia tootmisvõimsusest.