fbpx
Hyperlocal
Maailm vajab umbes 69 miljonit uut õpetajat ainuüksi 2030. aasta hariduseesmärkide saavutamiseks.

Personaliseeritud õpiteekond

Lehari
Lehari Kaustel
Personaliseeritud õpiteekond

Haridussüsteem on konservatiivne valdkond ja arendused aeganõudvad, kuid andmed näitavad, et see vajab kiiret ja põhjalikku uuendust – ainuüksi 2030. aasta hariduseesmärkide saavutamiseks vajab maailm umbes 69 miljonit uut õpetajat.

Õpetajate koolitamine käib pidevalt, kuid see on aeglane ja sellest ei piisa praeguste ega tuleviku haridusvajaduste ja -eesmärkide täitmiseks.

Eesti võiks olla esimene riik maailmas, mis võimaldab isikupärastatud õpet avalikus koolisüsteemis, aktsepteerides ametlikult kõikvõimalikke õppevorme ja- keskkondi: lähi-, põim-, veebiõpe ja muud võimalikud variandid.

Mida?

Näeme, et saame leevendada õpetajate puuduse probleemi, kasutades tehnoloogiat ja pakkudes õpilastele hariduse omandamiseks personaliseeritud õpiteekonna võimalusi.

Olemasolevate õpetajate jaoks võimaldaks just tehnoloogia parimal viisil ärakasutamine viia oma õpetamise mõju klassiruumist kaugemale. Õpilased hindavad veebis kättesaadavaid koolitusi kõrgelt ja nendel osalemine aina kasvab: Eurostati andmetel on 2021. aastal veebikursustel osalenud 39% Euroopa 16–24-aastastest noortest, mis on kolm korda rohkem kui 2019. aastal.

Uudsete lahenduste kasutuselevõtuks pole aga koolidel (ega ülikoolidel) sobivat õppekava, süsteemseid teadmisi ega ka turvalist keskkonda, kus võimalikke sobivaid lahendusi testida.

Kuidas?

Accelerate Estonia eksperimendiga soovime tõestada, et haridust on võimalik skaleerida. Skaleeritav süsteem võimaldab personaliseeritud õpiteekonda, mis võimaldab õpilasel valida mida, millal ja kellega nad soovivad õppida. Haridus- ja teadusministeerium juba tegelevad selle võimaluse arendamisega, kuid süsteemsed muutused nõuavad aega, aga ka mõtteviisi ja hariduse rahastussüsteemi muutmist.

Pilootprojektiks töötasime välja ühe kvaliteetse ühiskonnaõpetuse kursuse, mida distantsilt õpetada suurele hulgale õpilastele. Kursuse töötasid välja professionaalsed õpetajad ja haridustehnoloogid, et see oleks metoodiliselt võimalikult interaktiivne ja sotsiaalne, et tagada võimalikult tulemuslik õpe.

Meie eksperiment Accelerate Estonias koosneb distantsõppe kursusest, et tõestada, et kvaliteetset haridust on võimalik anda ka ulatuslikumalt kui ühe klassiruumi piires. Selle tõestamiseks teeme Eestis läbi riiklikul tasemel pilootprojekti. Piloodi jooksul viime septembrist kuni 2022. aasta detsembrikuuni läbi ühiskonnaõpetuse kursusi, kus osaleb 10 kooli ja rohkem kui 300 õpilast. Kogu projekti jooksul ja kursuse lõpus mõõdame kvaliteeti ja tulemusi, et näha, kas meie hüpotees, et ühe õpetajaga on võimalik kvaliteetset õpet läbi viia 10 erinevas koolis, peab paika.

Meie eesmärk pikemas perspektiivis on luua raamistik erinevate õppevormide ametlikuks aktsepteerimiseks ja asjakohaseks rahastusmudeliks avalikust sektorist. Need on võtmeelemendid, et võimaldada laiaulatuslikku personaalse hariduse omandamist.

Skeem

Mida see Eesti jaoks tähendab?

Eestit on juba praegu maailmas tuntud laiaulatusliku digiriigi ja kvaliteetse hariduse poolest. Nüüd on aeg meie digitaalsed võimalused tõeliselt juurutada ka haridussüsteemis, et võimaldada kiiret efektiivsuse tõusu ja haridusse suunatud raha optimaalsemat kasutamist.

Olla esimene riik, kus tunnustatakse ja kasutatakse kõiki õppevorme, annaks õpilastele võimaluse võtta oma üldhariduses juhtrolli. See ei looks mitte ainult uut paradigmat haridussüsteemides, vaid annaks ka suure edumaa Eesti haridusinnovatsioonile ning võimaliku raamistiku ja kontseptsiooni eeskujuks teistele riikidele.