fbpx
Pattern Buildings
Loome avatud platvormi moodulmajade projekteerimiseks ja ehitamiseks, et võimaldada ringmajandavat ehitussektorit

Moodulmajade platvorm ringmajandavale ehitussektorile

Renee
Renee Puusepp
Moodulmajade platvorm ringmajandavale ehitussektorile

Ehitustoodete tootmine ja transport toodab aastas 3,5 Gt C02, mis on suuresti tingitud tsemendi- ja terasetööstusest. See võrdub ligikaudu 1 miljardi sõiduauto aastase emissioonidega. Pattern Buildings 369 soovib radikaalselt muuta seda, kuidas me hooneid projekteerime ja ehitame, et vähendada ehitamisega seotud keskkonnamõju 10 kordselt.

Miks?

Kui me tahame ehituses liikuda keskkonnasäästlike lahenduste poole, täita EL-i poliitikaid ja ülemaailmseid kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärke, on ehitussektorile vaja teha üks korralik raputus.

Mida?

Tuleviku ehitised on modulaarsed, toodetud tehastes ja valmistatud peamiselt looduslikest materjalidest. Ainult nii saab ehitustööstus olla osa ringmajandusest ja leida tasakaalu ehitatud ja loodusliku keskkonna vahel. Vajame standardosadest hooneid, mida saab korduvalt lahti võtta ja uuesti kokku panna.

Kuidas?

Meie idee põhineb eeldusel, et 75% uutest hoonetest saab ehitada moodulmajade komponentide komplektidest, mis on toodetud peamiselt biogeensetest materjalidest (puit, kanepikiud, põhk jne). Standardiseeritud ja modulaarne lähenemine aitab oluliselt vähendada keskkonnamõju kogu hoone elutsükli jooksul, kuna ehituskomponente saab optimeerida vastavalt materjali kasutusele ning moodulmajasi saab hõlpsasti laiendada, lahti võtta ja uuesti kokku panna, muutes hooned ja selle osad taaskasutatavaks.

Pattern Buildings skeem

Accelerate Estonia eksperimendi käigus kasutame modulaarsete lasteaedade ja büroohoonete projekteerimiseks Pattern Buildings 369 platvormi. Kõrvutame loodud lahendusi tänasel päeval projekteeritavate lahendustega, võrdleme erinevate looduslike materjalide kasutamist ja analüüsime nende süsiniku jalajälge. Kõige selle põhjal koostame soovitused riiklikule ja kohalikule tasandile, et olla vastavuses Euroopa roheleppe eesmärkidega.

Mida see Eesti jaoks tähendab?

Eesti hakkab kohe varsti piirama kasvuhoonegaaside heitkoguseid ehitussektoris. Meil on võimalus näidata, kuidas avatud ehitusplatvormil on võtmeroll heitkoguste ja looduskeskkonnale avalduva negatiivse mõju radikaalsel vähendamisel, luues samal ajal endale tervisliku keskkonna. Tulemusena on meil võimalik pakkuda väikese keskkonnamõjuga hoonete ühtset projekteerimist ja komponentide tootmist ning eksporti lähiriikidesse.

Uuri lähemalt