fbpx
Triumf

Vaimse tervise lahenduste turule pääsemise protsess

1517049238792
Kadri Haljas
Vaimse tervise lahenduste turule pääsemise protsess

Vaimse tervise probleemid on tõusuteel juba aastaid ning pandeemia on seda trendi veelgi kiirendanud. Vajadus lihtsasti kättesaadava ja kvaliteetse vaimse tervise toe järele on kasvanud, mistõttu oleme Triumf Healthi tiimiga võtnud eesmärgiks luua probleemile vastav lahendus. Accelerate Estonias eksperimenteerime läbipaistva protsessi loomisega, mis võimaldab uuenduslikel vaimset tervist ja heaolu toetavatel lahendustel kiiremini turule jõuda.

Miks?

Digitaalseid vaimset tervist toetavaid lahendusi luuakse aina rohkem, kuid nende turule jõudmise aeg peaks olema oluliselt lühem, et jõuda kiiremini abivajajani. Vajadus on ühtse, kiirema standardiseeritud testimis- ja valideerimisprotsessi järele.

Mida?

Loome korrektse protsessi uuenduslike vaimse tervise lahenduste turule toomiseks,   mis sisaldab lahenduste testimiseks ja valideerimiseks vajalikke tööriistu.

Selleks pakume välja uue läbipaistva toote valideerimisprotokolli.

Kuidas?

Esmalt tegime ülevaate praegusest vaimse tervise innovatsiooni ökosüsteemist Eestis, et paremini mõista, mis ja kuidas on juba loodud. Ülevaade annab selgema pildi sellest, milliseid andmeid on juba kogutud ja mida tuleb koguda, et tagada järjepidevus kogu süsteemis.

 

Seejärel loome uute lahenduste valideerimiseks standardiseeritud protsessi, et tagada turule jõudvate vaimset tervist toetavate lahenduste ühtne valideerimine, kõrge kvaliteet ja läbipaistvus. 

 

Testimise etapis pakume välja selgema hindamisvormingu, mis välistab uute vaimse tervise lahenduste esmaseks testimiseks vajaliku suure aja- ja ressursikulu. Meie ettepanek koosneb kolmest võimalikust lähenemisest: a) mikrouuringud adaptiivsete sekkumiste hindamiseks; b) patsientide teatatud tulemuste ja kogemuste mõõtmised või c) muud subjektiivsed enesekohased hindamismetoodikad, mis võimaldavad standardiseeritult hinnata lahenduste mõju.

 

Loodav standardiseeritud hindamisvorm saab olema kättesaadav kõigile vaimse tervise innovaatoritele ja uute lahenduste sobivuse kinnitajatele. Meie eesmärk selle protsessi innovatsiooniga on tagada, et kõik uued digitaalsed vaimse tervise lahendused säilitaksid kõrged standardid ja kvaliteedi.Eesti on kriisis, kuna napib vaimse tervise ressursse. Korraliku protsessi loomisega saame Eestis tagada kvaliteetsete, tõenduspõhiste ning ELi ja ülemaailmsete standarditega kooskõlastatud protsessi, mis võimaldab digitaalseid vaimset tervist toetavatel lahendustel jõuda turule ja abivajajateni kiiremini. Standardiseeritud protsessi saab kasutusele võtta ka teiste riikide vaimse tervise innovatsioonis.

Mida see Eesti jaoks tähendab?

Eesti on kriisis, kuna napib vaimse tervise ressursse. Korraliku protsessi loomisega saame Eestis tagada kvaliteetsete, tõenduspõhiste ning ELi ja ülemaailmsete standarditega kooskõlastatud protsessi, mis võimaldab digitaalseid vaimset tervist toetavatel lahendustel jõuda turule ja abivajajateni kiiremini. Standardiseeritud protsessi saab kasutusele võtta ka teiste riikide vaimse tervise innovatsioonis.