fbpx
texroad humana-9

TEXroad: Sujuv andmevoog ringmajandavale tekstiilitööstusele

Avaldatud
21. juuni 2022
Jaga
Probleem

Eurooplased ostavad igal aastal vähemalt 5,4 miljonit tonni rõivaid ja kodutekstiile, millest üle poole lõpetab segaolmejäätmetes (1). See on aegunud lineaarne mudel, mis ilmestab võidujooksu luua üha rohkem tarbetuid jäätmeid ja kasutada selle tekitamiseks üüratus koguses ressursse. Meile on loodud poliitikameetmed kliimamuutuste valdkonnas ringmajanduse elavdamiseks, kuid ringmajandusele ülemineku jaoks olulised andmed ei ole kättesaadavad, need on ebatäpsed või neid lihtsalt ei eksisteeri. Kui poliitilisi ja ärilisi otsuseid tehakse kvaliteetsete andmete põhjal, on ringmajanduse väärtusahelad majanduslikult elujõulised ning võivad kiiremini areneda ja laieneda.

(1) Euroopa Komisjon,  JRC Technical Report: Circular economy perspectives in the EU Textile sector, 2021

Loodud lahendus

Lähenesime probleemile kahest aspektist: 

Eksperimendi alguses töötasime välja andmemudeli, mis võimaldab standardiseeritud viisil arvestada tekstiilide kogust ja koostist, et suunata need tekstiiliringluses õigesse väärtusahelasse. Tegime koostööd Uuskasutuskeskuse, Humana ja Lounais-Suomen Jätehuoltoga, et koguda andmeid materjalide koguste, kiudude, koostise ja tarneahela kohta tekstiili ringlussevõtuks üle Eesti-Soome piiri. 

Kuna andmed olid standardiseeritud, oli materjalivoog hõlpsasti digitaliseeritav tööstuslikuks kasutamiseks Reverse Resources platvormil ja samal ajal kohandatav Eesti regulatiivse süsteemi jaoks. Tallinna Tehnikaülikooli tekstiililabor testis materjalide füüsilisi omadusi ja kiudude koostist, andes taaskasutajatele lõpliku kinnituse tekstiili kvaliteedi kohta.

Ühtlasi standardiseerisime ja koondasime ühele digitaalsele töölauale mitu andmeallikat, et omavalitsused üle Eesti ja Keskkonnaministeerium saaks ülevaate tekstiilivoogude liikumisest.

Eksperimendi põhjal tegime olulise järelduse, et kui tekstiilivoogude andmed on standardiseeritud, on võimalik efektiivselt luua uut taaskasutuse turgu, püstitada ringmajanduses realistlikke mõõdikuid ning koguda usaldusväärset, peaaegu reaalaja andmeid ja statistikat avaliku sektori poliitikakujundajatele. 

Mõju

Accelerate Estonia programmi jooksul tõestasime, et kogutud andmed muutuvad organisatsioonide ja sektorite lõikes väärtuslikuks ainult siis, kui need on standardiseeritud ja huvitatud osapooltele praktiliselt kasutatavad.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi reaalmajanduse algatus näeb standardse andmemudeli väärtust ja jätkame mudeli katsetamist nendega koostöös. Omavalitsused üle Eesti kasutavad meie loodud töölauda ja andmeid tekstiilijäätmete kogumise parimate praktikate loomiseks. 

Meie suurem eesmärk on muuta Euroopa tekstiilitööstus lineaarsest mudelist ringimajandavaks. Tekstiilijäätmete ringlusse võtmine nende äraviskamise asemel leevendab negatiivset keskkonnamõju, vähendades prügilatesse ladestamist ning suurendades korduvkasutust ja ringlussevõttu. 

Tulevikuplaanid

TEXroadi edasine tegevus sillutab teed 2025. aastal kehtima hakkava tekstiilimaterjalide eraldi kogumise kohustuse edukaks täitmiseks:  võimaldame ühtlustada avaliku ja erasektori tegevusi ning luua tekstiilitööstusele vajaliku andmetaristu.  

See pakub kohalikele omavalitsustele, tarbimisjärgsetele tekstiiliüksustele ja tarbimisjärgse tekstiili kogumisega tegelevatele tööstustele võimalust hõlpsalt andmeid jagada, mõõdikuid jälgida ning vajalikule teabele ligi pääseda. Täiustame TEXroadis oma andmemudelit ja valideerime seda laiemalt erinevate rakenduste ja partnerite jaoks.

Järgmise kolme aasta jooksul toetame avalikku ja erasektorit mitmes Euroopa riigis vajalike andmetega, et uuendada tarbimisjärgse tekstiilihalduse taristut, arendada mõõdikuid ja parimaid tavasid tarbimisjärgsete tekstiilide eraldi kogumiseks. Eesmärk on avaldada TEXroadi andmemudel avalikuks kasutamiseks.

Traci Kinden

EKSPERIMENDI JUHT