fbpx
pexels-cottonbro-studio-4101143

TheraSync: Depressiooniga patsiendi raviteekonda toetav lahendus

Avaldatud
7. dets. 2022
Jaga
Patsient vajab järjepidevat toetust

Vaimse tervise murega inimene ei saa sageli õigeaegselt vajalikku abi, sest järjekorrad spetsialistide juurde on pikad, ent vahepealsel ajal ei jälgi keegi patsiendi ravi ja toimetulekut. Samuti ei pruugi leitud spetsialist pakkuda abi, mida patsient päriselt vajab. Põhjuseks on ravimeeskonna liikmete (arstid, õed, terapeudid) omavahelise koostöö puudumine ning piiratud ligipääs patsiendi infole. 

Seega on kriitiline vajadus efektiivse ja järjepideva ravi järele ning toetust mitmelt spetsialistilt üheaegselt. Hetkel pole aga vaimse tervise teenuste kättesaadavus ressursside ja tööjõu vähesuse ning suureneva nõudluse tõttu osale abivajajatest piisavalt kiiresti või piirkonniti ühtlaselt kättesaadav.

TheraSync loob ühise inforuumi

Üks oluline võimalus probleemi lahendamiseks on ravimeeskonna toomine ühisesse inforuumi. See võimaldab kõigil osalistel, sh olulisena ka patsiendil endal, saada olukorrast ja vajadustest selge ja ühtne ülevaade. Nii teab nii patsient, millised spetsialistid temaga tegelevad ning ta saab ülevaate, millist abi ta parasjagu kõige enam vajab. 

Tegime Accelerate Estonias pilootprojekti, mille jooksul katsetasime ravimeeskonna koostöö edendamist ja ühise inforuumi loomist kasutades Pipedrive’i test platvormina. Lõime kaks ravimeeskonda, kellega koos mängisime läbi kahe väljamõeldud patsiendi ravitöö, infojagamise ja erinevad etapid. 

Piloodi käigus mängisime läbi olukorra, kus kõik patsiendiga seotud terviseandmed on kõigile ravimeeskonna liikmetele nähtavad, et raviotsuseid oleks võimalik teha kiirelt ja läbipaistvalt. Riiklikul tasemel tähendab see seda, et patsiendi nõusolekul saab terviseandmetele ligi kolmas osapool, antud juhul TheraSync’i platvorm, kes omakorda jagab andmeid ravimeeskonnaga. Kuigi patsiendi nõusolek on juriidiliselt kõige kõrgem nõusoleku tase, ei võimaldanud eksperimendi alguses tervise infosüsteemid terviseandmete jagamist kolmandatele osapooltele. Tänaseks on aga koostamisel eelnõu, mis seda võimaldaks.

Tulemus ja tulevikuvisioon

Eksperimendi tulemusena leidsime, et platvormi kasutades oli kõigil ravimeeskonna liikmetel patsiendi käekäigust selgem ülevaade ning viimasele oli kergem pakkuda asjakohast abi. Selgus ka, et patsiendid soovivad olla raviprotsessi senisest enam kaasatud ning anda märku oma edasiminekutest. 

Klinitsistid leidsid, et platvorm ei asenda omavahelisi meeskonna kohtumisi, kuid loob nendeks sobiva pinnase, sest kõigil on ettevalmistuseks vajalik info kättesaadav. 

Eksperimendi tulemustele toetudes loome alustuseks nn minimaalse töötava toote (minimum viable product). Selle valmimisel alustame platvormi testimisega päris patsientide ja ravimeeskondadega. Aasta pärast loodame, et oleme saanud valmis platvormiga, mis on tervishoiutöötajatel aktiivselt kasutuses.

Ann Leen Mahhov

EKSPERIMENDI JUHT