fbpx
annie-spratt-QckxruozjRg-unsplash-scaled

Uued tuuled programmis

Avaldatud
12. juuni 2020
Jaga

Kui me 2019. aasta viimastel päevadel käivitasime konkursi, et leida aE! programmi uusi ideid, ei osanud me iial arvata, et sellest kujuneb niivõrd väljakutseterohke periood, mis toob endaga kaasa nii õnnestumisi kui ka ebaõnnestumisi, mida me selles kontekstis kutsume siiski õnnestumiseks – sest ebaõnnestumine tähendab kogemuse võrra rikkam olemine. 

Ideed, mis meie programmiga 2020 aasta alguses liitusid, on esitanud avalikule sektorile väärtusliku väljakutse. On olukordi, kus arendamisel olev idee on õige mitu sammu ees tänasest päevast ning sestap tuleb idee väljaarendamisel alustada nullist – seadusandliku keskkonna loomisega. Ja see on ka meie programmi eesmärk; esitada ühiskonnale kui sellisele kompleksne väljakutse ning eksperimenteerida, kas suudame väljakutse lahendada. 

aE! programmiga soovisid liituda ideed erinevatest valdkondadest. Esindatud olid nii haridus, keskkond, transport, küberturvalisus ja paljud teised. Laekus 26 ideed, millest teise vooru pääses 8, kel oli täidetud aE! eeldus: vastutava(te) ministeeriumi(te) tugi. Katsetamiseks sobilikumaks hindasime 4 – Sentinel, Maas XT, Local Offset ja Rohetiiger. 

Need neli tiimi töötasid 3 kuud lahenduste kallal, millel on reaalne potentsiaal kujundada täielikult ümber oma tegevusvaldkonna arengud ja tuleviku. Ajal, mil Local Offset ja Rohetiiger töötasid lahendustega, mis kujundavad Eestile ja eestlastele märksa rohelisema tuleviku, esitas MaasXT väljakutse tuleviku-transpordisektorile ja Sentineli meeskond pidas plaani, kuidas Eestist kujundada infosõja vastase võitluse keskus. Võimas, kas pole? Võimsad ei olnud mitte ainult ideed ja väljakutsed, vaid meeskonnad ideede taga. 

Juunikuu alguses hindas tulemusi meie nõukogu, mille eesmärk oli 4 idee seast selekteerida välja need, kes jätkavad jätkuprogrammi osas. Olgem ausad, otsus oli väga keeruline. Väga. Keeruliseks tegid otsuse asjaolud, et komplekssete projektide juhtimise ei sõltu projekti edulugu üksnes ideest ja meeskonnast, vaid sellega käivad kaasas ka paljud kaudsed aspektid. Näiteks ajastus, veenmisoskus, edasise plaani detailsus. Ülejäänud 2 ideed jätkavad iseseisvalt, aE! raketikütust jagub praegu kahele tiimile, kel kombinatsioon tiimist, originaalsest ideest ja ajastusest oli sel ajahetkel parim.

Kuid kes jätkavad jätkuprogrammis? Meil on hea meel teatada, et nendeks on Sentinel ja MaasXT.

MaaS XT aitab muuta Eesti väikseima mobiilsuse ökoloogilise jalajäljega riigiks maailmas! Ühistranspordi mugavamaks ning efektiivsemaks kasutamiseks oleksid kõik erinevad transpordiviisid, olgu siis buss, rong, tramm, praam või nõudepõhine transport, üksteisega ühendatud nii graafikute kokkusobitamise kui ka piletimüügisüsteemide osas.

Standardiseeritud sõidupäringute vahendamise platvorm MaaS XT võimaldaks uut laadi teenuse turule tulekut, kus inimestel oleks ühe näpuliigutusega võimalik oma reis planeerida mitut erinevat transpordivahendit kasutades ning samast kohast ka kõik reisiks vajalikud sõiduõigused soetada. Niisiis oleks nn transpordi X-tee positiivne mõju mitmekülgne:

Mugavam, inimeste vajadustele paremini vastav ja lihtsalt kasutatav ühistransport vähendaks isiklikele sõiduautodele tehtavaid kulusid (Tallinn-Harjumaa liikuvusuuringu andmetel kulutavad eraisikud täna Tallinnas ja Harjumaal isiklikele sõiduautodele 1.5 miljardit eurot aastas).

Vajaduspõhisemat ja ühtset transpordisüsteemi on riigil soodsam üleval pidada. Tühjalt sõitvaid busse vähem, inimeste ja kauba vedusid saab ühendada, väheneb surve ehitada üha laiemaid teid, vabanenud vahendid võimalik suunata olemasolevate teede remondiks.

Omades ülevaadet inimeste liikumisvajaduste kohta, saab ühistransporti paremini korraldada, rahastada, planeerida. Eesti riik suudaks CO2 vähendamisega oma kliimapoliitikas seatud eesmärke täita. Õhukvaliteedi paranemine hea rahva tervisele – väheneksid riigi kulutused ravile.

Ühistranspordi kasutatavuse kasv (klientide arvu suurenemine) mõjuks positiivselt ka erasektorile. Riigi poolt loodud usaldusväärne andmevahetusplatvorm MaaS XT annaks võimaluse uudsete teenuste loomiseks nii era- kui ka riigisektoris. Äriline huvi vastavate äppide loomiseks kasvaks.

MaaS XT edukas käivitamine Eestis võimaldaks seda hiljem pakkuda ka teistele riikidele (sarnaselt X-teele ja ID-kaardile), sest igal pool püütakse tõsta ühistranspordi atraktiivsust ja pakkuda inimestele alternatiive isiklikule sõiduautole.

Sentineli visioon on kujundada Eesti juhtivaks riigiks maailmas infosõja vastases võitluses.

Inforuum on aina kasvava tähendusega meie kõigi jaoks, kuna meie otsuste kvaliteet sõltub informatsioonist, mida ammutame Internetist. Samal ajal vaenulikud riigid ja ettevõtted mõjutavad antud inforuumi läbi desinformatsiooni ja infooperatsioonide, et mõjutada informatsiooni, mida me tarbime ja seeläbi otsuseid, mis me teeme. Olgu selle tulemuseks 5G mastide põletamine UK’s, kasvav mittevaksineerimise trend kuni demokraatlike protsesside mõjutamiseni, seda 2016 USA presidendi valimiste ja Brexit näitel.

Tänaseks mõjutab infosõda meid kõiki ja see on oht demokraatiale, ühiskonna heaolule ja majandusele. Ühes aastas ulatuvad desinformatsiooni leviku kahjud ca $78 miljardini, ja ohtlikumaks teeb kasvav trend, kus informatsiooni ei loo enam üksnes inimene, vaid ka tehisintellekt – olgu see deepfake videode, piltide või uudisteartiklite näol.

Tänu pronksiööle mõistsid valitsusasutused, et meie digiriik on sama tähtis kui füüsiline riik. Sellest teadmisest sai sütik, mis tõi kaasa jõulised arengud küberturbes ja e-riigi terviklikus arengus ning nii võime tänasel päeval öelda, et Eesti on üks maailma juhtivaid riike nendes valdkondades.

Täna on meil riigina võimalus hoida juhtpositsiooni ja kujundada Eestist välja maailma juhtiv riik infosõja vastases võitluses. Lahendus peab olema terviklik, hõlmates nii haridust, tehnoloogiat, juriidikat, strateegiat kui ka paljude ministeeriumide osalust. Sentineli osalus antud lahenduses on tehnoloogiaarendus, mis suudab tuvastada desinformatsiooni ja infooperatsioone. Mis see Eesti jaoks tähendab? Sellega loome täiesti uue turu osa, mis riigile tähendab sektori ettevõtete arvu kasvu, pikemas perspektiivis ka majanduskasvu ning ühiskonna heaolu suurenemist. Lisaks oleme oma liitlastele abiks infosõja vastases tegevuses. 

Lõpetuseks tahame tänada Rohetiigri ja Local Offseti meeskondasid. Koostöö teiega on olnud väljakutseterohke, pakkudes nii kogemusi, õppetunde kui ka uusi arusaamasid. Nende kahe grupi taga seisavad tugevad meeskonnad, kes jätkavad oma teekonnaga ka pärast aE! programmi läbimist. Kivi kotti!