fbpx
Therasync
Loome digitaalse keskkonna, kus depressiooniga patsiendi ravimeeskond saab jälgida patsiendi raviteekonda ja osutada õigel ajal vajalikku abi.

Depressiooniga patsiendi raviteekonda toetav platvorm

Ann Leen
Ann Leen Mahhov
Depressiooniga patsiendi raviteekonda toetav platvorm

Vaimse tervise probleemid on nii Eestis kui rahvusvaheliselt hüppeliselt kasvanud. Depressiooni levimus Eestis on 3% rahvastikust, kellest koguni 70% on tööealised. See teeb depressioonist ka ühe peamise töövõimetuse põhjustaja. 2019. aastal oli depressiooni diagnoosiga patsientide kulu riigile ligi 27 miljonit eurot. Kriitiline vajadus on efektiivse ja järjepideva ravi järele ning toetust mitmelt spetsialistilt üheaegselt, kuid Haigekassa andmetel ei ole vaimse tervise teenuste kättesaadavus ressursside ja tööjõu vähesuse ning suureneva nõudluse tõttu osale abivajajatest piisavalt kiiresti või piirkonniti ühtlaselt kättesaadav. 

 

 

Mida?

Personaalne lähenemine ja ühine infoväli depressiooniga patsiendi ravist kogu ravimeeskonnale muudab raviteekonna tegevused efektiivsemaks ja vähendab killustatust erinevate raviga seotud etappide vahel. Iga patsient läbib oma raviteekonda unikaalsel viisil, mistõttu on vajalik, et etapid oleksid modulaarsed ja moodustaksid terviku, sisaldades nii meditsiini kui ka eluga toimetulemist abistavaid teenuseid. Toimiv ühine infoväli erinevate osapoolte vahel vähendab kulusid riigile ja koormat patsiendile ning muudab raviteekonna loogiliseks ja lihtsalt jälgitavaks, pakkudes seeläbi patsiendile õigeaegselt vajalikku abi. 

Kuidas?

Accelerate Estonia eksperimendis keskendume koostööle ravimeeskonnas osalejatega. Raviteekonna innovatsioonis ja meie TheraSynci digitaalse raviteekonna platvormi puhul on kriitilise tähtsusega, et see arvestaks reaalse elu vajadusi ja juhtumeid. Meie eesmärk on tekitada võimalus kasutada uuenduslikke tehnoloogiaid osana raviprotsessist. Selleks kaardistame nende rakendamise eeldused, võimalused, vajadused ning takistused. 

 

Patsiendi raviteekond on individuaalne, ent enamasti sisaldab visiite erinevate spetsialistide juurde seoses ravi alustamise, selle jälgimise kui järk-järgulise vähendamisega. Näiteks võib patsient külastada nii perearsti, pereõde, psühhiaatrit kui psühholoogi. Samuti võib ta abi vajada sotsiaalteenuste osutajalt. Oluline on kohaldada platvorm vastavalt indiviidi vajadusele, näidates tervikpilti võimalikust abist ning ravimeeskonna liikmetest. 

Therasync skeem

Meie eesmärk on luua uus reaalsus, kus patsiendi raviteekond oleks sujuv ja koordineeritud ning vajalik abi õigel hetkel tagatud. Kokkuvõttes võidavad ühisest platvormist kõik: nii patsient, kes ei jää murega üksi ja saab õigel ajal vajalikku ravi; spetsialistid, kes saavad teha oma tööd efektiivselt ja teha õigeid raviotsuseid; ning riik, sest õigeaegne ravi hoiab kokku hilisemaid täiendavaid ravikulusid ja mille elanikkond on selle võrra tervem ja õnnelikum.