fbpx
Grab2GO vaade1

Ravimisektor: Automatiseeritud 24/7 iseteenindusapteegid

blank

Tänane seadusandlus takistab innovatsiooni rakendamist ravimisektoris ja vajab kiireid muutusi. Iseteenindusapteekide tegutsemist piiravad seadusega reguleeritud apteekide lahtiolekuajad ning lisaks sellele ka proviisori kohalviibimise vajadus ravimite müügikohtades. 

Probleem

Tervisemured ja haigused ei hüüa tulles ega tunne ka apteekide lahtiolekuaegasid ega asukohti. Ööpäevaringne ravimite kättesaadavus mõjutab kiirabi väljakutseid ja EMO-de tööd üle Eesti. Eestis asuvad valveapteegid vaid Tallinnas ja Tartus ning inimestel puuduvad tervise murede korral alternatiivid ning seega pöördutakse kas kiirabi või EMO poole.

Üha enam kasvavaks probleemiks on ka proviisorite vähesus eelkõige maapiirkondades aga ka üldisemalt Euroopas. See mõjutab tugevalt apteekide lahtioleku aegasid nädalavahetustel. Mõju kiirabi väljakutsetele ja EMO külastustele ravimi kättesaamise eesmärgil peegeldad ressursside ebamõistlikku juhtimist tulenevalt vananenud seadusandlusest.

Eesti eesmärgiks on jätkata innovatsiooni juhtimist eesrinnas ning tagada  avalikke ressurside mõistlik jagamine. Uute tehnoloogiate rakendamine aitab pakkuda ressursside läbimõeldumat jagamist ning lahendada antud valdkonna väljakutseid.

Lahendus

Accelerate Estonia on alustanud koostööd Grab2Go iseteenindusapteekide lahendust pakkuva ettevõttega, et katsetada iseteenindusapteekide toimimist Eestis. Antud lahenduse eesmärgiks on pakkuda käsimüügiravimite ostmiseks automatiseeritud võimalust ning pakkuda võimalust video teel saada professionaalset nõustamist ka otse proviisorilt.

Uudne lahendus aitab selgelt hoida kokku ressursse – üks proviisor suudab video teel nõustada patsiente üle Eesti, olenemata asukohast. Lisaks annab apteekritele rohkem aega füüsiliselt apteegis inimesi nõustada ja oma õpitud teadmisi nõustamisel rakendada, mis tagab ressursside kasutamise tõhususe.

Lõppeesmärk

Accelerate Estonia ja Grab2Go koostöö protsessi käigus kaasatakse avaliku sektori asutusi, erasektori partnereid ja valdkonna huvigruppe (apteekrite erialaliidud, kohalikud omavalitsused, meditsiiniasutused), et määratleda kasutusjuhud ja seadusandlik raamistik iseteenindusapteekide elluviimiseks ning viia läbi mõjuanalüüs koos riskide maandamise lahendustega. Koostöö eesmärgistatud tulemuseks on ravimiseadusesse sisse viia iseteenindusapteekide mõiste.