fbpx
Shot of pretty young woman shopping online with credit card and laptop while sitting on sofa at home.
Mitte midagi ei toimu finantsmaailmas ilma KYC-ta ja meie muudame KYC maailma!

KYC teenus

Tunne oma klienti (ehk KYC või TOK, rahvakeeli ka KÜK või KITS), on protseduur, mille käigus kohustatud isikud teostavad kliendisuhte hoolsusmeetmete, sealhulgas identiteedi, tegelike kasusaajate, ärisuhte eesmärgi ja olemuse ning riskitegurite kontrollimist. Need protseduurid nõuavad kliendisuhtes tõhustatud hoolsusmeetmete kasutamist (riikliku taustaga isik, tehingud, sanktsioonid), ning seda eesmärgiga järgida rahapesuvastaseid (AML) ning terrorismivastase võitlusega (CFT) seonduvaid seaduseid ja regulatsioone.

Praktikas see hõlmab eeltoodu kõiki isikud nt sellega puututakse kokku pangakontot avamisel, notaris tehingu tegemisel, liisinguga kauba ostmisel, veebi vahendusel rahaülekannete teostamise, kindlustuslepingu sõlmimisel jne.

Me loome isiku KYC, kus enamus vajalikke andmeid KYC teostamiseks kogutakse
automaatselt:
● Riiklikest andmebaasidest, mis annab sellistele andmetele kõrge usaldusväärusele (virtuaalne andmete vastavuse tempel).
● 3ndate osapoolte andmebaasidest, nagu sanktsioonide nimekiri, mustad nimekirjad, PEP registrid jne.
● Teiste riikide riiklikest andmebaasidest.
● Eraõiguslikest (nt. panga enda) andmebaasidest.

Samuti saab isik ise üles laadida täiendavat infot või dokumente. Juba loodud profiil on taaskasutatav, omades erinevaid kihte (iga kiht sisaldab erinevat hulka informatsiooni) erinetav kohustatud isikute jaoks (nt. pangad, notarid jne) ning isik saab ise otsustada kellega ta oma profiili jagab.

Cross-border-KYC-utility-visual-for-hackaton-vers2-1-1024x724

Probleemi kirjeldus

Hetkel KYC protseduurid lämmatavad majandust. Näiteks ei saa mitteresidendid avada pangakontot, välismaise osalusega äriühingute pangakontosid suletakse, reegleid karmistatakse, bürokraatia on mitmekordistunud, mis on omakorda välismaised investorid ja startupid eemale peletanud.

Kuidas täna KYC-d läbi viiakse: 

 • Iga kohustatud isik teeb seda omamoodi
 • Kohustatud isikud kulutavad aastas sadu miljoneid eurosid KYC kontrolli teostamiseks
 • Puuduvad ühtsed standardid
 • Samu andmeid küsitakse ühe uuesti
 • Paljusid andmeid kogutakse paberil ja näost-näkku kohtumiste käigus, mistõttu sellised andmed ei ole masinloetavad
 • Riigil on olemas suurem osa andmetest mida on KYC teostamiseks vaja, kuid need andmed pole kättesaadavad või ei ole masinloetavad
 • Kohustatud isikud ei vaheta omavahel KYC andmeid
 • Õigusloomes on puudused, mis ei võimalda KYC andmeid reaalajas koguda ja vahetada
 • Puuduvad regulatsioonid mis võimaldaksid KYC andmeid digitaalselt piiriüleselt vahetada

Lahendus

Äpp/portaal mis võimaldab sul luua KYC profiili, mis kogub kokku enamlevinud KYC andmed erinevates andmebaasidest sh. riiklikest andmebaasidest, mis seetõttu omavad „riiklikult tunnustatud templit“ ning neid andmeid ei ole tarvis enam üle kontrollida. See lahendus vahendab andmeid riigi nt. riiklike ja rahvusvaheliste andmebaasidega ja kohustatud isikute vahel aga ka kohustatud isikute enda vahel. Loodud profiil on taaskasutatav ning isik saab ise otsustada kellega ta seda jagab.

Isik identifitseerib ennast KYC äpis/portaalis, see loob KYC profiili kogudes kokku kõik piisavad anded riiklikest ja muudest andmebaasidest ja seejärel isik ise otsustab kellele ta need andmed edastab. Isik saab ise jälgida kellega ta on andmeid jaganud ja alati oma andmejagamise nõusoleku tagasi võtta.

Ja seda vaid ühe nupuvajutusega!

KYC profiili loomine ja selle jagamine on vaid ühe nupuvajutuse kaugusel.

Cross-border-KYC-from-FS

Mõju

See lahendus aitab vähendada ressursse andmete kogumiselt ja analüüsimiselt, ning andmete edastamiselt ehk me aitame kokku hoida aega ja raha. Lisaks soodustame andmete automatiseeritud haldamist ja analüüsimist (nt XBLR GL), mis viib parema ja täpsema riskiennetuse ja riskide tuvastamiseni. Andmete kogumise kiirus, andmete kvaliteet ja usaldusväärsus on palju suurem ning kiirem, lisaks on tulemused täpsemad. Sellega vähendame asjatuid lisaliigutusi ja bürokraatiat. Ning lõpuks, mida tõhusam on riskide tuvastamine ja ennetamine, seda usaldusväärsem on riik.

Mille pooles erineb see lahendus teistest turul juba olemasolevatest lahendustest?

 • Isik algatab ise oma KYC andmete kogumise ning neid andmeid kogutakse ja edastatakse eelnevalt grupeeritud kujul (profiilid)
 • Profiil on alati ajakohane. Kui kohustatud isikul on vaja KYC andmeid näha, on need alati reaalaja andmed
 • Profiilid on suunatud originaalallikate kasutamisele (nt. andmed, mille riik on kogunud/loonud)
 • Tehniline lahendus võimaldab ka andmevahetust kohustatud isikute endi vahel (nt. andmed kasusaajate kohta, riikliku taustaga isik, tegelik elukoht), st. kui mõni kohustatud isik on ise kogunud need andmeid, mis olid varem puudu või on muutunud, on need andmed teistele kohustatud isikutele nähtavad
 • Tehniline lahendus võimaldab andmeid riigile tagasi saata (nt tegeliku elukoha andmed rahvastikuregistrisse)